Järfälla kommun

Järfälla kommun sätter tillsammans med Södertörns högskola inkluderande undervisning i fokus

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 07:00 CET

Hur ska elever med särskilda behov nå målen i skolan? Måndagen den 8 februari anordnar Södertörns högskola tillsammans med Järfälla kommun kompetensutveckling på temat inkluderande undervisning för pedagoger verksamma i kommunen.

I samarbete med Södertörns högskola driver Järfälla kommun Centrum för professionsutveckling i förskolan och skolan (CPU) på Mälargymnasiet. Samarbetet, som startade hösten 2014 och kommer att pågå under fem års tid, består av en försöksverksamhet med övningsförskolor och övningsskolor i Järfälla där högskolans lärarstudenter gör sin verksamhetsförlagda del av utbildningen, VFU.

Samarbetet med lärarutbildningen skapar akademisk stimulans till Järfällas förskolor och skolor och goda förutsättningar att rekrytera nya lärare, samt bidrar till en kvalitetshöjning för lärarutbildningen genom att förbättra de blivande lärarnas undervisningsförmåga.

– Samarbetet med Södertörns högskola är en katalysator i arbetet med att ge kommunen välutbildade och kompetenta lärare inför framtiden. Tillsammans arbetar vi för att ge våra verksamma pedagoger tillgång till aktuell forskning för att utvecklas i sin yrkesroll och uppnå goda resultat, säger Gabriella Vuorenlinna, VFU-ansvarig i Järfälla kommun.

Forskningsbakgrund och strategier

CPU riktar sig mot både nya och erfarna lärare och erbjuder kompetensutvecklande seminarier där samarbetet med högskolan bygger broar mellan forskning och lärare. Måndagen den 8 februari anordnar Södertörns högskola kompetensutveckling på temat inkluderande undervisning för pedagoger i förskola, fritidsverksamhet och grundskola. Under dagen presenteras forskningsbakgrund och strategier för hur elever med särskilda behov ska ges bättre möjligheter för att nå målen i skolan.

Invigning av dagen sker klockan 13 i Järfällasalen i Järfällas kommunhus av Eva Ullberg, ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Anders J. Persson, akademisk chef för lärarutbildningen. Dagen fortsätter med seminarier och föreläsningar i Björkebyskolan och Viksjöskolan där över 800 pedagoger verksamma i kommunen deltar.

– Vi vill skapa en skola där såväl lärare som elever ges tid att lyckas. Samarbetet med Södertörns högskola ger oss en möjlighet att höja kvalitén i våra förskolor och skolor, samtidigt som framtida rekrytering av lärare underlättas, säger Eva Ullberg (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Mer information
Gabriella Vuorenlinna, utvecklingsledare och ansvarig för VFU och samarbetet med högskolor och universitet i lärarutbildningsfrågor.
gabriella.vuorenlinna@jarfalla.se , 070-002 51 36

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, vägar och spår växer Barkarby station/Stockholm Väst fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Alla våra stadsdelar, exempelvis Barkarbystaden växer och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för minst 10 000 nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

www.jarfalla.se