AOPA-Sweden

Järfälla kommun stänger Stockholms sista allmänflygplats

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 12:44 CET

Järfälla Kommun tvingar fram omedelbar stängning av Barkarby flygfält, Stockholms sista flygplats för affärs- och privatflyg (allmänflyg).. Kommunen anser att flygplatsen försvårar kommunens försäljning av mark för exploatering. Affärs-, och privatflyg hänvisas nu till Västerås, Eskilstuna eller Nyköping vid besök i Stockholm när Bromma är stängt. LFV (Luftfartsverket) som driver Bromma, motar samtidigt bort allmänflyget med höga avgifter och medger inga nya baseringar.

Barkarby flygplats har sedan årtionden skötts gratis av Barkarby flygklubb som också betalt arrende för flygplatsen. Barkarby har varit hela länets affärs- och privatflygplats. Tullinge flygplats stängdes abrupt av Göran Persson för drygt fem år sedan. Området står sedan dess nästan oanvänt.  Barkarby har därefter utgjort den enda möjliga basen i länet för 150 flygmaskiner som nu inte har någonstans att flytta. Privatpersoner och företag gör stora förluster då hangarer för 50 MSEK förvandlas till en rivningskostnad. Flygmaskinerna blir oanvändbara, parkerade miltals ute i landet eller på farliga små gräsfält någonstans i länet

Att bygga en ny allmänflygplats för Stockholm kostar enligt en färsk kalkyl 80 miljoner kronor. Barkarby flygplats byggdes av försvaret, men vid försvarsneddragningarna köpte Järfälla kommun marken och nu skickas alltså notan för en ny flygplats till skattebetalarna igen. Av Järfälla kommun.

. AOPA, som organiserar piloter och flygplansägare, har vädjat till kommunalrådet Lennström i Järfälla att låta flyget vara kvar på Barkarby flygplats så länge som möjligt. Lennström avvisar allt ansvar för konsekvenserna - för hela regionen - av stängningen. Carl Cederschiöld överlämnade i höstas en utredning av flygplatskapacitet för allmänflyget till uppdragsgivarna, Kommunförbundet Stockholms län, Landstinget och Länsstyrelsen. Ny flygplatskapacitet måste skapas, men den finns ännu så länge bara på planeringsstadiet.

”Från hundratals mindre svenska orter utan trafikflyg har man hittills kunnat flyga sin lilla Cessna till mötet i Stockholm. Nu blir det i praktiken omöjligt” säger AOPAs ordförande Lennart Persson. ”På förfrågningar från medlemmar i övriga Europa måste vi nu också hänvisa till flygplatser som i praktiken inte fungerar som affärsflygplatser för Stockholms. En tysk affärsman som landat på Västerås flygplats på väg till kontoret i Stockholm kommer nog att betrakta Sverige som ett europeiskt Sibirien. Det får konsekvenser för vid beslut om eventuella investeringar i Stockholm och Sverige”,