Järfälla kommun

Järfälla markanvisar till Småa och Brabo i Barkarbystaden

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 08:00 CET

Järfälla skriver avtal om markanvisning med Småa AB och Brabo Stockholm AB för kvarter 6, det sista kvarteret i Barkabystaden I.

Kvarter 6 är det sista kvarteret av 12 att markanvisas i Barkarbystaden I. Kvarteret kommer att innehålla flerbostadshus med 200 bostadsrätter och lokaler för handel och service i bottenvåningarna. Kvarteret ligger nära kollektivtrafik, förskolor, skolor, handel och service i Barkarbystaden.

- I Järfälla utvecklar vi ett av norra Europas största stadsbyggnadsområden. Jag är glad att vi nu kan markanvisa det sista kvarteret i Barkarbystaden I och ser fram emot arbetet med de kommande etapperna av Barkarbystaden, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Småa och Brabo får markanvisning för fastigheterna Barkarby 2:54 respektive Barkarby 2:55 i kvarter 6 i Barkarbystaden I i Järfälla. Respektive fastighet omfattar en byggrätt om 10 300 m2 BTA. Byggstart beräknas under 2017 med planerad inflyttning 2019.

Beslutet om markanvisning med Småa och Brabo fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 30 januari.

Om Barkarbystaden I och Barkarbystaden

Detaljplanen för Barkarbystaden I vann laga kraft 2012-04-20. Inom detaljplanen finns 12 kvarter för bostadsbebyggelse, varav 11 tidigare har anvisats till olika byggbolag.

Järfälla kommun har i avtal om utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete inom etapperna Barkarbystaden II, III och IV.

Mer information
Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, emelie.grind@jarfalla.se, 08-580 283 93

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, vägar och spår växer Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Alla våra stadsdelar, exempelvis Barkarbystaden, växer och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

www.jarfalla.se