Järfälla kommun

Järfälla och Stockholm får ny förbindelse när efterlängtad väg börjar byggas

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 09:06 CEST

10 september tecknade Järfälla kommun avtal med NCC om en ny vägsträcka mellan Skälby i Järfälla och Hässelby i Stockholm. Vägsträckan är en förlängning av den befintliga Växthusvägen och har som främsta syfte att avlasta den idag hårt belastade Skälbyvägen. I avtalet har omsorg om den kringliggande naturen varit en prioriterad fråga. Trafikstart för vägen blir 2016

Den nya vägsträckan är 1 550 meter lång och går till största delen genom ett skogsområde mellan Skälby och Viksjö. Den främsta anledningen till att förlänga vägen är att minska belastningen på Skälbyvägen, som idag är hårt trafikerad. Andra fördelar med förlängningen är att Järfälla och Stockholms stad får en ny förbindelse, inte bara för bilar, utan även för cyklister och gående. Den nya vägsträckan möjliggör även för nya busslinjer mellan kommunerna och ökar tillgängligheten mellan Västerort och den framväxande Barkarbystaden med omnejd.

Stor miljöhänsyn när lång process går mot sitt slut

En förlängning av Växthusvägen har diskuterats sedan 1970-talet. Redan 1988 tecknades ett avtal mellan Stockholms stad och Järfälla kommun om att förlänga vägen.

Det främsta skälet till projektets fördröjning har varit farhågor om att naturen och djurlivet i området skulle påverkas negativt.  Hänsyn till miljön är därför en prioriterad fråga när vägen nu börjar byggas. Bland annat kommer flera så kallade grodtunnlar att byggas under vägen och flera bullerskydd kommer att sättas upp.

Läs mer om Växthusvägens förlängning.

För mer information:
Mikael Rångeby, bygg- och miljödirektör
08-580 287 90; mikael.rangeby@jarfalla.se

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 70 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se