Järfälla kommun

Järfälla prisar två pedagoger

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2015 14:39 CEST

Järfällas Pedagogpris 2015 går till Samuel Westman, gymnasielärare och närvarocoach på Yrkestekniskt Centrum, YTC, samt till Agneta van Tol, förskollärare på Nibble förskola.

Valet av Samuel Westman på YTC motiverar juryn och eleverna med att han är en lärare som verkligen ser varje elev. Han arbetar med coachande samtal för att öka elevernas närvaro i skolan och därmed också deras möjlighet att få godkända betyg i alla ämnen. Eleverna upplever att de har förtroende för Samuel, att han är engagerad och motiverar och stöttar dem på ett bra sätt utan att bli deras kompis.

– Jag är väldigt glad och hedrad över att få det här priset! Jag har världens roligaste jobb här på YTC. Som lärare i svenska/engelska, närvarocoach och ansvarig för läxhjälpen på skolan har jag möjlighet att bygga relationer med våra fantastiska elever och deras föräldrar. Att skapa relationer som bygger på tillit och förtroende och att bekräfta gott beteende – det ser jag som allra viktigast, säger Samuel.

Juryns val av Agneta van Tol på Nibble förskola motiveras med att hon har en genuin kunskap om att arbeta i ett mångkulturellt område där det språkutvecklande arbetet är extra viktigt. Agneta är mycket lyhörd för barnens behov och intressen. Agnetas chefer upplever att hon är en person som ständigt utvecklas och att hon är en god ledare som får med sig sina kollegor och hjälper dem att växa som pedagoger. Hon har stor förmåga att omsätta läroplanens mål i verksamhetens alla situationer.

– Det är roligt att jag får det här priset. Utan mina fantastiska kollegor hade det inte varit möjligt. Vi är ett bra team och stöttar och utvecklar varandra. Jag älskar mitt jobb som förskollärare och trivs extra bra i mångkulturella sammanhang. Här på Nibble förskola har jag arbetat sedan 1997 och jag kan inte tänka mig en bättre arbetsplats, säger Agneta.

Med Pedagogpriset vill Järfälla kommun visa uppskattning för pedagogernas arbete och stimulera till pedagogisk utveckling.

– Att vi har engagerade pedagoger i våra förskolor och skolor är avgörande för att våra barn och elever ska kunna utvecklas och nå så långt som möjligt, säger Christina Dahlin Wibom och Kirsti Jolma, programchefer på barn- och ungdomsförvaltningen och kompetensförvaltningen.

Om Järfällas pedagogpris - "Det gyllene äpplet"

Pedagogpriset delas ut av kommunfullmäktiges ordförande Anette Lindered vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 8 juni kl 18.30. Priset består av ett glasäpple, diplom och ett resestipendium på 15 000 kronor.

Pedagogpriset delas ut till en förskollärare eller ett arbetslag inom förskolan och till en lärare eller ett arbetslag inom grund- eller gymnasieskolan. Alla förskolor och skolor i Järfälla uppmuntras att nominera kandidater till priset. I förskolan är det personal, förskolechef och föräldrar som nominerar kandidater. På skolorna är det personal och rektor tillsammans med eleverna som nominerar kandidater till priset. 

För mer information:

Christina Dahlin Wibom, programchef barn- och ungdomsförvaltningen
08-580 286 83
christina.dahlin@jarfalla.se

Kirsti Jolma, programchef kompetensförvaltningen
08-580 283 03
kirsti.jolma@jarfalla.se

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 71 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se