Järfälla kommun

Järfälla växlar upp bostadsbyggandet med rekordplan

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2016 09:21 CEST

Nu lägger Järfälla kommun i nästa växel i bostadsbyggandet och går ut på samråd med sin hittills största detaljplan omfattande 4 000-5 000 bostäder, arbetsplatser, skolor och handel i Barkarbystaden. Järfälla kommun arbetar just nu med detaljplaner i hela Järfälla omfattande totalt cirka 10 000 nya bostäder.

Järfälla kommun växlar upp bostadsbyggande och går nu ut i samråd med sin största detaljplan någonsin, Barkarbystaden 3. Planen, som bygger på Program för Barkarbystaden från 2015, omfattar 4 000-5 000 bostäder, arbetsplatser, skolor och handel i tunnelbanans närområde. Det blir därmed den hittills största utbyggnadsetappen i Barkarbystaden.

Järfälla växer i alla kommundelar och just nu pågår arbete med detaljplaner omfattande totalt cirka 10 000 nya bostäder.

– Nu stärker vi Järfällas position som regionens tillväxtnod och skickar ut Sveriges största detaljplan - med upp till
5 000 bostäder - på samråd, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Kvartersstaden växer

I Barkarbystaden 3 byggs bostäderna liksom tidigare i kvartersstad med lokaler i bottenvåningen. Förutom klassiska stadskvarter blir det en öppen struktur med stadsradhus och annan småskalig bebyggelse. Som komplement till det stora antalet bostäder planeras flera förskolor samt en stor skola för årskurs F-9. Även en ny idrottplats finns med i planerna.

– Vi försöker skapa en varierad och attraktiv stadsmiljö där bostäder, arbetsplatser, kontor, handel och andra verksamheter, förskolor, skola, parker och torg blandas för att skapa en innehållsrik och varierad stad, berättar Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla.

Mer information

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, emelie.grind@jarfalla.se, 08-580 283 93

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Fakta

Detaljplanen för Barkarbystaden 3 skickas ut på samråd under andra hälften av september och hela oktober för att närboende och andra Järfällabor, fastighetsägare, organisationer och myndigheter ska kunna lämna synpunkter på planförslaget. Kommunens förhoppning är att det första spadtaget för Barkarbystaden 3 kan tas under 2018.

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, vägar och spår växer Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Alla våra stadsdelar, exempelvis Barkarbystaden, växer och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för minst 10 000 nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

www.jarfalla.se

www.barkarbystaden.se