Järfälla kommun

Järfällas arbete med att förbättra tillgänglighet och webbinformation ger resultat

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2012 10:39 CET

Martina Öberg arbetar som servicehandläggare i Järfälla kommuns kundtjänst och svarar på frågor om bygg och miljö, vägar, vatten, avlopp och avfall. Foto: Rikard Westman för Järfälla kommun.

Av 160 kommuner är Järfällas tillgänglighet i telefon näst bäst enligt undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. 86 procent av Järfällaborna får kontakt med en handläggare när de ringer, en förbättring med 17 procentenheter sedan 2010. Även Järfällas webbplats får ett bra betyg i undersökningen.

Järfällas tillgänglighet har ökat, både i telefon men även via e-post visar den årliga undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet som görs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga och får kontakt med en handläggare har gått från 69 till 86 procent och innebär en andra plats i undersökningen. Även bemötandet i telefon är bra, 88 procent av Järfällaborna upplever att de får ett gott bemötande när de ställt en fråga via telefon. Andelen Järfällabor som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar har gått från 67 procent 2010 till 80 procent 2011. 

Även när det gäller webbinformation får Järfälla kommuns webbplats ett bra betyg. 87 procent anser att webbinformationen är god och att det är lätt att hitta svar på kommunens webbplats. Kombinationen av god tillgänglighet på telefon och en webbplats där det är enkelt att hitta information skapar förutsättningar för en bra service till Järfällaborna. 

En del av förbättringen i tillgänglighet kan tillskrivas den kommungemensamma kundtjänsten som sedan december 2010 samarbetar med kommunens samtliga förvaltningar. André Hagberg, kundtjänstchef gläds åt resultatet:
– Vi är väldigt nöjda utifrån ett kundtjänstperspektiv, framförallt är det roligt att vårt arbete med att öka tillgängligheten till kommunen nu har gett resultat. Den kommungemensamma kundtjänsten hade funnits knappt i ett år när undersökningen gjordes och utifrån det är resultatet väldigt bra. 

Nu fortsätter kundtjänsten sitt arbete med att öka tillgängligheten på telefon men även via e-post:
– Vi kommer framöver framförallt att fortsätta fokusera på att det ska vara lätt att nå fram till kommunen för att få svar på sin fråga. Under året kommer vi också att förbättra vårt arbete med att öka kvaliteten i vår service och öka snabbheten i att få svar via e-post, avslutar kundtjänstchefen André Hagberg.

Kommunens Kvalitet i Korthet är en årlig undersökning som görs av SKL och tittar på 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. 

För mer information:

André Hagberg, kundtjänstchef
Telefon: 08- 580 281 65
Mail: andre.hagberg@jarfalla.se 

Göran Persson, ekonomidirektör
Telefon: 08- 580 285 80
Mail: goran.persson@jarfalla.se

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 67 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se