Järfälla kommun

Järfällas pedagogpris – det gyllene äpplet – till Rima Esmailiyan och Charlotta Ståhlberg

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 09:07 CEST

Rima Esmailiyan, ansvarig pedagog i förskoleklassen på Nybergskolan och Charlotta Ståhlberg, förskollärare på Vallvägens förskola får pedagogpriset Det gyllene äpplet 2013.

För femte gången delar Järfälla kommun ut pedagogpriset ”Det gyllene äpplet”. Årets pristagare är Rima Esmailiyan, ansvarig pedagog i förskoleklassen på Nybergskolan och Charlotta Ståhlberg, förskollärare på Vallvägens förskola. Pedagogpriset består av ett glasäpple, diplom och ett resestipendium på 15 000 kronor.

Alla förskolor och skolor i Järfälla har uppmuntrats att nominera kandidater till priset. På förskolorna har personal och föräldrar gemensamt skrivit motiveringar, på skolorna har elever på motsvarande sätt fått möjlighet att tycka till.

Juryns val av Charlotta Ståhlberg motiveras med att hon är en pedagog som har barnet i fokus under hela vistelsetiden på förskolan. Hon erbjuder en pedagogik som gynnar barnets lärande fullt ut, där barnen också får vara med och påverka, bland annat med hjälp av tankekartor. Föräldrarna uttrycker att ”Charlotta är en entusiasmerande rak och tydlig pedagog som vinner föräldrars och barns förtroende”.

Valet av Rima Esmailiyan motiverar juryn med att hon har en tydlig och hög förväntan på vad barnen kan klara utifrån sina individuella förutsättningar, vilket leder till att alla elever oavsett inlärningstakt och förmåga utvecklas mycket. Eleverna har lärt sig att ta ledning av läraren, andra vuxna i klassrummet och av jämnåriga. Hon får dem att lita till sin egen förmåga. Eleverna uttrycker att Rima lär dem hur man blir en bra kompis. ”Rima är busig, snäll och bestämd. Alla borde få ha en lärare som Rima.”

Christina Dahlin Wibom och Yvonne Lagerhäll, programchefer på barn- och ungdomsförvaltningen, tycker att ett pris till kommunens bästa pedagoger fyller en viktig funktion.

– Vi har många duktiga och engagerade pedagoger i Järfällas förskolor och skolor. De är alla den absolut viktigaste faktorn för en bra förskola och skola. Det här priset är ett sätt att visa uppskattning och ge något tillbaka till dem. Samtidigt lyfter vi fram goda exempel som alla kan inspireras av.

Syftet med Järfälla kommuns pedagogpris är att visa uppskattning för förskollärarnas och lärarnas arbete och att stimulera till pedagogisk utveckling. Priset delas ut till en förskollärare eller ett arbetslag inom förskolan och till en lärare eller ett arbetslag inom grund- eller gymnasieskolan.  

Pedagogpriset består av ett glasäpple, diplom och ett resestipendium på 15 000 kronor. Priset delades ut i början av kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 10 juni.

För mer information:

Christina Dahlin Wibom, programchef verksamheter för barn 0-5 år
Telefon: 08-580 285 00
E-post: christina.dahlin@jarfalla.se

Yvonne Lagerhäll, programchef verksamheter för elever 6-16 år
Telefon: 08-580 285 00
E-post: yvonne.lagerhall@jarfalla.se


Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 68 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se