BOLIST

Järnia Outlet, namnet på den nya kedjan

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2018 14:00 CET

Bolist-koncernen, med varumärkena BOLIST, Järnia och Doowin, tar över Harald Nyborgs anläggningar i Sverige från den 1 mars 2019. Övertagandet innebär att 9 butiker på ca 2000kvm vardera, 100st butiksanställda och en inköpsvolymvolym på ca 300Mkr hamnar i Bolists ägo och drift. Övertagandet innebär också att koncernen utökar sitt butiksnät till 230 butiker. 

Verksamheten flyttas över till Bolist AB den 1 mars 2019 då samtliga butiker ska profileras om till det nya konceptet Järnia Outlet. Konceptet är ett resultat av den pågående trenden med lågpris och outlets och ska locka en prismedveten kund som söker kvalitet till ett lågt pris inom områdena fynda, fixa, hem och familj.

-En härlig utmaning och möjlighet för oss att driva egna butiker. Målet med en Järnia Outlet är att locka både kvinnor och män att komma till våra butiker varje dag. Konceptet ska driva två typer av destinationer, dels ett outlet sortiment som ska ha upp till 70 procents rabatt och dels ett bassortiment inom järn, hus och hem, säger Tomas Fritzon, VD BOLIST AB

BOLIST-koncernen växer och med Harald Nyborg-affären tillförs ny volym till dotterbolaget och logistikverksamheten BOLIST Logistik AB.

-Då fackhandelskedjorna tappar stor volym till de privatägda kedjorna så måste vi hela tiden utveckla vår affär för att inte försvinna. Affären med Harald Nyborg och öppningen av Outlet-butiker innebär att den nya volymen som tillkommer effektiviserar vår logistik ytterligare, vilket i sin tur kommer ge bättre förutsättningar att fortsätta ge våra kunder ett starkt erbjudande, säger Tomas Fritzon, VD BOLIST AB

BOLIST AB företräder varumärkena BOLIST, Järnia och Doowin. BOLIST är en rikstäckande kedja som består av 200 bygg- och järnhandlare. Järnia består av 30 butiker. Doowin består av 5 butiker. För mer information, besök: www.bolist.se, www.jarnia.se, www.doowin.se

För mer information, kontakta:

Tomas Fritzon, VD BOLIST
Mobil: 076-112 02 80
e-mail: tomas@bolist.se