Forskning & Framsteg

Järnvägen inte alltid bra för miljön

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:36 CET

Rälsen avgör hur miljövänligt tåget är, rapporterar Forskning & Framsteg i sitt nya nummer.

Att välja tåget är oftast det miljövänligaste alternativet, om man bara ser till själva transporten. Men man bör också räkna med den belastning på miljön som det innebär att bygga och underhålla själva infrastrukturen.

Det är främst stålet i rälsen som gör järnvägsbyggen till energislukare. Vid tillverkningen går det åt stora mängder fossila bränslen.

- Energianvändningen kan skilja upp till 50 procent mellan olika stålverk. Banverket borde i sina upphandlingar ställa krav på en mer miljöanpassad produktion, säger Niclas Svensson vid Linköpings universitet. Verkets miljöarbete handlar dock främst om andra saker, exempelvis ogräsbekämpning längs banvallarna, kreosot i syllar och tunneln under Hallandsåsen.

- Om man i miljöberäkningarna väger in bygget av järnvägen är tåg inte alltid det miljövänligaste valet, säger Niclas Svensson, som skrivit en doktorsavhandling i ämnet.

I vissa fall blir landsvägsbuss det energisnålaste alternativet. Kalkylens utfall beror till stor del på hur många som färdas på järnvägsbanorna. Ju fler som använder spåren, desto bättre resursutnyttjande. En resa med elektriskt tåg kostar en tredjedel mer i energi än med buss, men den orsakar mindre nettoutsläpp av koldioxid och är därmed fortfarande det mest miljövänliga alternativet. Om tåget drivs med dieselolja är det i båda avseendena ett betydligt sämre alternativ än bussen.