Banverket

Järnvägen och spårhalka

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 11:13 CET

2003-10-29

Under hösten är det vanligt att hala spår ställer till problem för järnvägstrafiken.

Halkan orsakas av beläggningar på spåret. Det är krossade löv, smörjfett och andra föroreningar som tillsammans med fuktigt väder gör att tågen kan slira. Större försiktighet, längre bromssträckor och sämre accelerationsförmåga kan ge förseningar.

Som förebyggande åtgärd röjs vegetationen för att undvika lövfällning på kritiska sträckor, i backar, vid signaler och plattformar. Rälsen slipas för att förbättra kontakten mellan tåghjul och räls. Vikten på godstågen reduceras med cirka 10 % för att de inte ska fastna i uppförsbackarna. Enligt ett fastlagt dagligt körschema rengörs rälsen med hjälp av roterande stålborstar som rengör rälshuvudet, som är kontaktytan mellan tågens hjul och rälsen. Ett annat sätt är att spola vatten på rälsen med högtryck. På särskilt utsatta sträckor används vid akuta behov en metod som kallas "Sandite". Metoden innebär att man lägger ut sand med ett bindningsmedel på spåret, för att på så sätt höja friktionen.

Inom Västra banregionen utförs under hösten kontinuerliga insatser som till exempel lövsopning för att förebygga tågförseningar på grund av lövhalka.

Banverket Västra banregionen