Banverket

Järnvägsbron i Fiskeby restaureras

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:00 CET

Arbetet med att reparera och återställa de gamla broarna med anor från 1800-talet, i Fiskeby över Motala ström, på sträckan mellan Norrköping och Linghem, går nu in i ett intensivt skede. Den 2-5 januari skjuts hela den gamla järnvägsbron i sidled bort från sin plats och ersätts provisoriskt med en tillfällig bro för att tågtrafiken ska kunna passera.

Dagens tåglaster och trafiktäthet sliter på gamla järnvägsbroar. Vissa delar måste bytas ut och samtidigt ska Banverket måla broarna. Reparationsarbetet påbörjades i augusti 2003 och broarna öppnas för trafikering hösten 2004.

Provisoriska broar ersätter
Under hösten har arbetet med att få de provisoriska broarna på plats, pågått. De har monterats etappviss och därefter skjutits ut över Motala ström på tillfälliga stöd som är nedborrade i berget. Stöden används också för att bära upp den befintliga bron under reparationen.

Inkoppling 3-5 januari
Just nu kan du se fyra broar ligga bredvid varandra över Motala ström. Strax efter nyår, lördag den 3 januari kl 01.55 och fram till måndag 5 januari kl 05.30 ska de två provisoriska broarna försedda med kontaktledningar och järnvägsspår flyttas i sidled och kopplas in, så att tågtrafiken kan ledas över dem under reparationstiden. De gamla broarna kommer att kläs in med täta väggar och tak som skydd under reparationstiden.

Trafikomläggningar och smärre förseningar
Det är främst trafikerande pendeltåg i Östgötatrafikens regi samt SJ:s X2000 och Intercitytåg som drabbas av omläggningar och smärre förseningar under inkopplingshelgen. Pendeltågstrafiken kommer att ersättas av bussar på sträckan Norrköping-Linghem och för fjärrtågen gäller busstransporter mellan Norrköping och Linköping. Mer information finns på Internet, Östgötatrafiken http://www.ostgotatrafiken.se/ och SJ AB på http://www.sj.se/.

Kontakta gärna
Roy Björkman
Projektledare
08-762 34 76
070-325 64 53

Presstjänsten
Östra banregionen
08-762 47 00