Balfour Beatty Rail

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail AB och Strukton Rail AB har tecknat stort underhållskontrakt i norra Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 15:26 CET

Balfour Beatty Rail och Strukton Rail, båda verksamma inom järnvägsinfrastrukturområdet, meddelar idag den 16 november att företagen tillsammans tecknat kontrakt med Trafikverket avseende underhåll av järnvägslinjer i norra Sverige omfattande totalt ca 726 km järnväg.

Kontraktet omfattar ett entreprenadområde mellan Holmsund och Boden inklusive tvärbanor. Det är till stor del de bandelar som företagen redan idag har järnvägsunderhållet var för sig på. Avtalsperioden startar 2 maj 2011 och gäller i fem år. Avtalet är värt 70 miljoner per år.

Entreprenaden genomförs under så kallad utökad samverkan mellan beställare och entreprenör och innehåller option på två års förlängning. I sitt val av entreprenör har Trafikverket speciellt värdesatt det kostnadseffektiva upplägget samt det presenterade sättet att utföra underhåll, felavhjälpning, olyckshantering samt vintertjänster på.                    

Idag har båda företagen flera underhållskontrakt för järnvägsanläggningar runt om i landet. Balfour Beatty Rails pågående underhållsåtaganden är Mälarbanan (280 km), Holmsund-Vännäs-Bastuträsk (170 km), Österlenbanorna (180 km) samt järnvägsbanor i västra Götaland (1 273 km). Strukton Rails pågående underhållsåtaganden omfattar drygt 1 800 km bl.a. Dalabanan (sträckan Avesta/Krylbo-Sala-Västerås-Uppsala), stambanan mellan Mjölby och Katrineholm samt södra stambanan mellan Mjölby och Malmö/Arlöv samt tunnelbana, järnväg och spårväg i Stockholm. 

Balfour Beatty Rails affärsområdeschef för Underhåll, Carola Alzén kommenterar; ”Med det här kontraktet visar vi att vi tillsammans är stabila entreprenörer inom underhållsområdet. Nu vidtar ett arbete för oss att etablera en projektorganisation med bl a nya medarbetare på delvis nya orter. Vi arbetar för att tillhandahålla en järnvägsanläggning i världsklass.” avslutar Carola Alzén.

Strukton Rails Regionchef Anders S Gustafsson kommenterar: ”Genom att vi tillsammans tagit detta kontrakt kan vi erbjuda våra duktiga medarbetare fortsatt anställning hos arbetsgivare de känner väl, det ger trygghet och stabilitet och möjligheten för våra båda företag att utvecklas lokalt.” 

Balfour Beatty Rail ABs VD Magnus Jonasson kommenterar: ”Vi är mycket glada för att Trafikverket återigen valt oss som entreprenör för att upprätthålla och förbättra järnvägsanläggningarnas prestanda. Balfour Beatty Rails och Strukton Rails ställning som leverantörer av underhållstjänster stärks ytterligare genom tilldelningen och vår målsättning kommer att vara att minska förseningar för resenärerna och för godstrafiken med ett lönsamt och effektivt järnvägsunderhåll.” avslutar Magnus Jonasson.

Strukton Rails VD, Robert Röder kommenterar: ”Vi ser det som en fördel att vi nu kan fortsätta med det underhållsarbete vi redan har tillhandahållit sedan sju år tillbaka och det är också en stor fördel att kunna samverka med Balfour Beatty Rail i det nya underhållskontraktet” han fortsätter ”fördelen med att våra företag samverkar ligger i att båda våra företags möjligheter utökas på marknaden i norra Sverige, samtidigt som vi uppnår synergier i utnyttjandet av maskiner och personal”. Robert Röder avslutar ”vi kommer att bilda ett gemensamägt bolag vilket innebär en hel del benchmarking och vi kommer tillsammans att arbeta för mesta möjliga kundnytta”. 

Slut

Fakta:

Kontraktet omfattar
följande bandelar:

Huvudel:
- Holmsund-Boden

Tvärbanorna:
- Hällnäs - Storuman
- Bastuträsk-Rönnskär
- Nyfors-Piteå

 

Ytterligare information:

Balfour Beatty Rail AB
Magnus Jonasson, VD

                                                       

Tel: 021-15 44 01/ Mobil: 070-350 44 40                                                        
E-post: magnus.jonasson@bbrail.com

 

Strukton Rail AB
Robert Röder, VD

Tel: 010 - 480 50 10
E-post: robert.röder@strukton.se

 

Information (Balfour Beatty Rail AB):

Kristina Halm, Marknadskommunikatör
Tel:   +46 (0)21 154402/ Fax: +46 (0)21 412490
Mobil: +46 (0)70 570 37 38
E-post:      kristina.halm@bbrail.com

Hemsida:   www.bbrail.se

Information (Strukton Rail AB):

Sven Kristiansen, kommunikationschef
Tel:   +46 (0)10 480 50 35/ Fax: +46 (0)10 480 50 01
Mobil: +46 (0)76 115 20 35
E-post       sven.kristiansen@strukton.se

Website     www.strukton.se

 

Om Balfour Beatty Rail:
Balfour Beatty Rail är en internationell järnvägsgrupp (med ca 6 100 medarbetare) och har aktivitet i framförallt Europa. Huvudkontoret är beläget i England. Balfour Beatty Rail ingår i bygg- och anläggningskoncernen Balfour Beatty som har 52 000 med-arbetare och omsatte år 2009, 117 miljarder kronor. Koncernen rankas som det största byggföretaget i Storbritannien enligt ”the construction index”. 

I Sverige finns Balfour Beatty Rail AB etablerat sedan år 2000 och idag har företaget drygt 415 medarbetare samt en årlig omsättning på ca en miljard kronor.  Balfour Beatty Rail AB rankades som Sveriges tionde största byggföretag enligt Sveriges Byggindustrier (www.bygg.org)   

Verksamhetsinriktning består av projektering, ny- och ombyggnation samt underhåll av järnvägsanläggningar och företaget kan leverera allt från enskilda produkter till kompletta totalentreprenader. Huvudkontoret finns i Västerås, därutöver finns ett antal fasta kontor från Vännäs i norr till Ystad i söder.

Kompetensen inom företaget spänner över järnvägens samtliga teknikgrenar: bana, elektrifiering & kraftförsörjning samt signal & telekommunikation. Kunderna finns bland svenska banförvaltare inom områdena: fjärr- och pendeltrafik samt industrier. Målsättningen är att bedriva verksamheten på ett säkert och miljövänligt sätt samt uppnå hög kvalitet och kundtillfredställelse.

>> Läs mer om Balfour Beatty Rail på www.bbrail.se

Om Strukton Rail AB:

Strukton Rail är ett europeiskt järnvägsteknikföretag med fokus på drift och underhåll samt järnvägsprojekt som ny och ombyggnad. Likaså är OPS-projekt (offentlig-privat samverkan) för byggande av ny infrastruktur, en av Strukton Rails prioriterade verksamheter.

Strukton Rail bedriver verksamhet i sex länder; Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien. I Italien är Strukton Rail delägare i CLF (Costruzioni Linee Ferroviarie) som bygger höghastighetslinjer. 

Koncernen har ca 3 200 medarbetare och omsätter nära 5,3 miljarder kronor. 

Svenska Strukton Rail AB har flera stora underhållskontrakt med Trafikverket och Storstockholms lokaltrafik (SL) som kunder. 2009 omsatte Strukton Rail AB 1 miljard kronor med hjälp av drygt 450 anställda. 

>> Läs mer om Strukton Rail på www.strukton.se

Om Trafikverket
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.
De ansvarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

>> Läs mer om Trafikverket på www.trafikverket.se