Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Järnvägsintressenter på fel spår

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 07:45 CEST

Tågbytena i Borlänge måste bort för att tåget ska bli tillförlitligt 

Falu-Kuriren hade nyligen en artikel om SJ:s nya snabbtåg. Av den framgår att föreningen Dalabanans Intressenter välkomnar att SJ inom kort sätter in tåget på Dalabanan mellan Falun och Stockholm. Abbe Ronsten, ordförande i föreningen, ser tåget som ett lyft för Dalabanan även om det inte kortar restiderna. Han kräver att Trafikverket ser till att banan rustas för snabbare tåg.

SJ:s nya snabbtåg är en modell av det för dalfolket så bekanta Reginatåget. Skillnaden är att SJ:s tåg har bekvämare säten och endast två säten i bredd samt en bistro. Men tekniskt sett är det ingen skillnad mot de Reginatåg som körs av Tågkompaniet i den regionala trafiken.  De skulle också kunna kalla sina Reginatåg för snabbtåg.

Det nya "snabbtåget" har färre sittplatser än de lokdragna tågen, IC-tågen. SJ kräver att alla som stiger ombord på snabbtåget har en reserverad sittplats. Det kravet har man inte för IC-tågen. Här försvinner möjligheten att resa riktigt billigt för framförallt studerande. Prisnivån är i övrigt generellt sett högre i snabbtågen än i övriga tåg. SJ tar givetvis betalt för en högre standard.

Under senare tid har det varit många trafikstörningar på Dalabanan. I förra veckan slutade ställverket i Borlänge att fungera och det uppstod ett spårfel i närheten av Avesta.  Av samma artikel i Falu-Kuriren framgår att ett SJ-tåg saknade personal i samband med dessa störningar.

Resenärerna kräver i första hand att de kan lita på tågtrafiken. En försening på femton till tjugo minuter klarar troligen de flesta av och det räknar nog alla med i dag. Om trafiken står i stilla flera timmar och ersättningstrafiken inte fungerar försvinner förtroendet för tåget.  Då blir det bilen nästa gång till Arlanda! Att Dalabanans Intressenter bortser från den bristande tillförlitligheten vittnar om att man är långt från resenärernas vardag.

I första hand måste tillförlitligheten på Dalabanan återställas. Resenärerna måste kunna lita på att tågen går enligt tidtabell och att resenärerna tillförsäkras omgående ersättningstrafik vid trafikstörningar.

I dag måste resenärer till/från Mora eller Falun byta tåg i Borlänge. Att behöva byta tåg är ett jobbigt avbrott i resan och det är en chansning. Varken SJ eller Tågkompaniet garanterar att bytet fungerar om något tåg är sent! I södra Sverige kopplar man ihop och isär tåg dagligen, vilket garanterar att inga resenärer blir akterseglade.

Vi frågar oss varför intresseföreningen enbart samarbetar med SJ när det gäller trafiken på Dalabanan. I den avreglerade värld vi nu har borde flera tågbolag vara med i detta samarbete, inte minst Tågkompaniet som ägs av norska staten och som är väl förankrade i Dalarna. Att SJ har personalproblem i Dalarna beror på att de inte har några anställda som bor i Dalarna. All personal som arbetar på dalatågen är stationerade i Stockholm. Kravet att få köra tåg i Dalarna borde vara att man skapar sysselsättning i länet.

Avslutningsvis vill vi tipsa intresseföreningen om att kontakta entreprenören Lars Yngström i Kristinehamn. Han driver sitt tågbolag med stor framgång och kör nu "riktiga" persontåg mellan Göteborg och Falun och räknar med att till sommaren köra upp till Mora. I dag är han landets enda entreprenör när det gäller persontrafik på räls och han arbetar utifrån det lokala behovet av resor.

Med vänlig hälsning
Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell
(Resenär på Dalabanan sedan mitten av 50-talet och uppväxt på Torgåsmons station)

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.