Banverket

Järnvägstunneln i Trollhättan försenas

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:49 CEST

Tunnelbygget av järnvägstunneln mellan Trollhättan och Öxnered kommer att försenas på grund av större vatteninträngning och droppbildning i tunnelväggar och tunneltak än beräknat

För att ta hand om detta vatten har mängden dräneringsmattor som används för att avleda vattnet ökat.
Grundvattennivån har inte påverkats, utan håller sig inom de gränser som vattendomen tillåter.

- Vi beräknar att projektet blir försenat cirka ett halvt år på grund av merarbetet, säger Banverkets projektchef Gunnar Ekman.

För närvarande pågår arbete med att minimera förseningen så mycket som möjligt.

Banverket Västra banregionen