Förorten i Centrum

Järvaborna skapar 60 meter bred muralmålning i Husby

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 10:35 CEST

Den största kollektiva muralmålningen i sitt slag i Sverige skapas just nu av Järvaborna i Husby. Muralmålningen uppförs på en 60 meter bred fasad i centrala Husby, och det är Järvabornas egna bilder och berättelser om sitt område som ligger till grund för målningen. På lördag den 25 augusti kl. 14 bjuder Förorten i Centrum och Svenska Bostäder in alla Järvabor att vara med och måla under Husbyfestivalen.

Muralmålningen går under temat ”Mitt Hem, Min Bild” och speglar hur de boende ser på sitt bostadsområde. Idén är att genom kollektiv muralkonst låta de boende i Järva bli en aktör i det offentliga samtalet, och därmed nyansera och uppdatera den bild som ges av området i de etablerade mediekanalerna.  

Sedan februari har Förorten i Centrums konstnärliga team rest runt i Järva och arrangerat mobila verkstäder med skolor, ungdomsgårdar, organisationer och vängrupper. Syftet har varit att samla in Järvabornas bildberättelser om hur de ser på sitt hem och sitt område. Dessa bildberättelser har sedan tolkats till en gemensam gestaltning av Saadia Hussain, som är konstnärlig ledare för Förorten i Centrum Stockholm.

- Vi bär alla en bildbank av historier, upplevelser, minnen och föreställningar.  Vi har alla behov av att uttrycka oss, göra våra röster hörda och bli sedda.  Vi har alla något att berätta och ta del av andras berättelser. Denna vägg möjliggör en kollektiv plattform för människor att komma samman för att ta plats i sin närmiljö, säger Saadia Hussain.

Det kollektiva skapandet är kärnan i Förorten i Centrums metodik.

- Alla är välkomna att delta i muralmålningsprocessen. Vår förhoppning är att så många som möjligt av de boende i Järvaområdet bidrar till muralmålningens innehåll eftersom det är deras närmiljö som just nu står i förändring säger Samira Yousef, verksamhetsledare för Förorten i Centrum Stockholm.

För pressbilder besök vårt pressrum: http://www.forortenicentrum.org/om-oss/press

Presskontakt:  Samira Yousef, verksamhetsledare Förorten i Centrum Stockholm tel: 0763-92 89 34, mail: samira@forortenicentrum.org eller Saadia Hussain, Konstnärlig ledare Förorten i Centrum Stockholm, tel: 0733-64 45 98, mail: saadia@forortenicentrum.org

Förorten i Centrum är en ideell organisation som använder kollektiv muralkonst för att låta de som omtalas i samhällsdebatten ta makten över sin  egen berättelse. Till sin form och metod utmanar och omformulerar den kollektiva konstprocessen det rådande språkbruket och uppdaterar bilden av ”förorten” och ”centrum” i det offentliga samtalet. Organisationen grundades i Stockholm 2010 på initiativ av forskaren Ester Barinaga, Docent vid Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School och har sedan starten genomfört flera kollektiva muralmålningar i Stockholm och under 2012 sker etablering i Malmö. Muralmålningar och processer har ställts ut och genomförts på bland andra Arkitekturmuseet och Palatset i Stockholm samt på festivalen Ung08. I Malmö är flera kollektiva muralmålningsprocesser planerade till stadsdelarna Seved och Sofielund. Förorten i Centrum drivs med stöd av Arvsfonden och i samarbete med bland andra Svenska Bostäder, Trafikverket, Malmö stad, Kulturbryggan och Stockholm Konst.