Länsstyrelsen Västerbotten

Järvarna återkoloniserar skogslandet

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 10:56 CET

Antalet kungsörnspar i länet med ungar som överlevt har fördubblats. Lodjuren har också blivit fler, däremot är det färre järvhonor som fött ungar jämfört med i fjol. Varg strövar genom länet, och i år har två individer även fångats på bild. Det är resultatet av årets rovdjursinventeringar som 1 november lämnats till Sametinget.

Inventeringen redovisar antalet häckningar, sannolika och säkra föryngringar och antal individer av de stora rovdjuren. Med andra ord hur många rovdjur som har fått ungar i Västerbottens län.

Dubbelt så många kungsörnshäckningar

Året 2011 har varit toppår för sorkar och andra gnagare. Överallt i fjällen under vår och sommar har det kryllat av gnagare. Detta är troligen en av orsakerna till den ökning i lyckade kungsörnshäckningar i länet i år. Med 52 lyckade häckningar ser det återigen ljusare ut för kungsörnen i Västerbotten.

Fler lodjursungar

Det har i år spårats och kvalitetssäkrats 33 familjegrupper av lodjur inom Västerbottens län, 2 av dessa delas med samebyar i Norrbotten och därför hamnar antalet hona med ungar (föryngringar) på 32 st. Detta motsvarar närmare 200 lodjur inom länets gränser.

Fortsatt DNA insamling från järv

I år är 21 järvföryngringar registrerade. En föryngring är en hona som fått ungar under vintern 2011 . Det är även en lya i Norge, en i Jämtland och en i Norrbotten som finns inom 5 km från vår länsgräns. Därför räknas dessa in i Västerbottens järvar och det ger 22,5 föryngringar i år. Detta motsvarar en stam runt 135 individer.

En järvhona som man genom DNA hittade igen i år hittades även vid den förra inventeringen. Det betyder att denna hona är minst 9 år gammal.

Björnen – länets talrikaste stora rovdjur

Björnen inventeras inte varje år i Västerbotten. Förra gången var 2009 då den gjordes genom insamling av spillning. Då uppskattades länets björnstam bestå av ca 300 individer. Björnjakten är begränsan populationstillväxten, och troligen är stammen nära 300 björnar även i år.

Minst tre vargar

Tre vargar har med säkerhet befunnit sig i länet under inventeringssäsongen 2010-2011. Två av dem fotograferades av allmänheten och den tredje var en märkt varg som under två veckor rörde sig rakt genom länet.

Kontaktpersoner:
Kari Langöen, Naturvårdsenheten Kari.Langoen@lansstyrelsen.se 090-107263
Michael Schneider, Naturvårdsenheten Michael.Schneider@lansstyrelsen.se 090-107319
070-6052980

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.