Stockholms Läns Landsting

Jättekoloss klubbades trots undermålig beslutsprocess (fp)

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 16:40 CET

Landstingets majoritet drev idag genom beslutet att slå ihop Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus. Beslutet är mycket olyckligt, hela beslutsprocessen har varit stötande i sin totala avsaknad av patientperspektiv och konsekvens- och kostnadsanalys, säger Birgitta Rydberg, folkpartiets gruppledare och landstingsråd i opposition.

-KS och HS är stora sjukhuskomplex som är svåra att styra var för sig. Hur kan man tro att det är enklare att styra ett 10 miljarderssjukhus än ett 5 miljarderssjukhus? Alla erfarenheter talar mot denna typ av jättekolosser. I Göteborg håller man som bäst på att sära på sjukhusen Sahlgrenska, Mölndal och Östra efter att man genomdrivit en sammanslagning som slutade i kaos och stora underskott, fortsätter Rydberg.
-Den röd-gröna majoriteten har helt missat patientperspektivet och vårdens innehåll i denna process. Det finns inte stavelse om omvårdnaden som är enormt viktig för att resultatet för patienten ska bli bra. Det är tydligt att det inte är patientens eller medarbetarens bästa som majoriteten haft för ögonen när de hastat fram detta ärende, menar Rydberg.

-Den politiska processen har varit undermålig. Hela strukturutredningen har skett i slutna rum och vi i oppositionen ställs inför fullbordat faktum. Det känns också oroande att majoriteten inte verkar ha skaffat sig själva några faktaunderlag utan tagit tjänstemännen på orden utan något kritiskt ifrågasättande inför detta mycket viktiga beslut. Det är också anmärkningsvärt att den statliga utredning som landstingsstyrelsen hänvisar till som beslutsunderlag inte ens var publicerad när förslaget om sammanslagningen presenterades. I denna utredning kan man inte heller hitta ett ord om att det skulle vara bra med stora sjukhuskolosser, konstaterar Rydberg.

- Slutligen kan jag konstatera att det är mycket beklagligt att majoriteten på detta sätt väljer bort att samverka om hållbara lösningar som räcker längre än till majoritetsskiftet 2006. Hierkier, toppstyrning och Babels hus är inte morgondagens lösning på dagens problem, avslutar Rydberg.

För mer information:
Hedvig Andersson, landstingsrådssekreterare
070-737 41 72