Sundsvalls kommun

Jättesatsning på bank, försäkring och pension i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 19:01 CEST

Näringslivsbolaget i Sundsvall satsar nästan 1,5 miljoner kronor under en tvåårsperiod för att stärka befintliga – och även locka nya – verksamheter inom bank, försäkring och pension till Sundsvallsregionen. Av den summan lägger Länsstyrelsen och Ekonomiforskningsstiftelsen i Sundsvall in över 1 miljon kronor för att stötta initiativet.
Hela projektet genomförs i nära samarbete med Mittuniversitetet och Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER).

-  Det här känns som en mycket viktig och angelägen satsning i en nyckelbransch som sysselsätter över 2000 personer i sundsvallsregionen, säger Näringslivsbolagets VD Anita Öberg.

-  Kombinationen med vårt kompetensutbud, de unika utbildningarna vid Mittuniversitetet och inte minst branschens samarbete inom CER-nätverket gör att vi har vi ett svårslaget erbjudande som vi tror kan locka befintliga verksamheter att utöka sin verksamhet men också locka nya aktörer till regionen.

-  Bank, försäkring och pension är en viktig bransch och arbetsgivare i Sundsvallsregionen och det är väldigt positivt att se att kommunen och Näringslivsbolaget väljer att göra en sådan satsning för att förbättra förutsättningarna för framtida utveckling och kompetensförsörjning, säger Ewa Ekholm Lindberg, Nordea och ordförande i styrgruppen för CER.


En stor del i satsningen blir att paketera Sundsvallsregionen som en attraktiv plats att etablera verksamheter på. Arbetet kommer att ske i samverkan mellan Sundsvalls kommun, Näringslivsbolaget, Mittuniversitetet, CER, bank-, försäkrings- och pensionsbranschen och fastighetsägarna i Sundsvall.

-  Det här är ett viktigt initiativ både för Sundsvallsregionen och för de branscher som står i centrum för vår verksamhet och vi vill därför ta en aktiv roll i denna satsning, kommentarer docent Peter Öhman, föreståndare för CER.


Styrgruppen för projektet består av Oliver Dogo - affärsstrateg på Näringslivsbolaget, Ewa Ekholm Lindberg - Nordea, Peter Öhman, - föreståndare för CER, Jörgen Lundgren - Norrporten och ledamot i styrgruppen för CER, Torbjörn Ytterström - senior advisor och Wilhelm Geijer, senior advisor.

 

För ytterligare information och kommentarer nås Oliver Dogo på 070-318 69 11


I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall. Därför ska bolaget vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt, ge goda förutsättningar för nyetableringar, fler besökare samt utveckla och stötta befintliga företag.