Elöverkänsligas Riksförbund

Jäviga myndigheter vilseleder beslutsfattare om riskerna med strålning

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2018 21:45 CEST

Marianne Ketti, förbundsordförande för Elöverkänsligas Riksförbund framhåller att folkhälsomyndigheten tar hjälp av jäviga forskare, Anders Ahlbom och Maria Feychting, för att förhindra livsuppehållande åtgärder för en stor grupp människor med funktionsnedsättningen elöverkänslighet.

Anders Ahlbom blev petad från IARC:s expertgrupp på grund av jäv då han inte redovisat att han satt i styrelsen för ett konsultföretag som riktade sina tjänster till telekomindustrin. Både han och Maria Feychting får finansiering av mobilindustrin och de är dessutom medlemmar i organisationen ICNIRP som bestämt de gränsvärden som skulle falla om hälsorisker medgavs.

Trots tydligt jäv anlitas de båda som experter av Folkhälsomyndigheten i Miljöhälsorapporten som ges ut av myndigheten.

‒ Idag har vi i förbundet många som lider mycket svårt, många är barn och en del väljer att ta sina liv. Hur länge ska detta pågå?

Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen förklarar sin bild:

‒ 236 vetenskapsmän är överens om att elektromagnetiska fält och strålning från mobiler, wifi och master orsakar hälsorisker och att människor måste skyddas bättre samt informeras om visade risker. Folkhälsomyndigheten påstår att de växande beläggen för hälsorisker som dessa vetenskapsmän hänvisar till, inte skulle finnas (fastän de bevisligen finns).

Mona Nilsson hävdar vidare att Folkhälsomyndigheten vilseleder beslutsfattare och de som arbetar inom vården och skolan om i dag kända, allvarliga hälsoeffekter i form av ökad risk för cancer, neurologiska sjukdomar och psykisk ohälsa.

‒ De som redan är svårt skadade eller extra känsliga förvägras skydd och utsätts därför för stor fara – i vissa fall fara för livet. Folkhälsomyndigheten sviker enskilda människor och folkhälsan grovt.

För mer information se länken om strålningsrisker på Strålskyddsstiftelsens hemsida:

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/11/felaktig-miljohalsorapport-fran-folkhalsomyndigheten-om-stralningsrisker/


Kontakt:

Marianne Ketti, ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund, 0250-351 15

Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen, mona.nilsson@stralskyddsstiftelsen.se,

08-560 512 13

Logotyp Elöverkänsligas Riksförbund och Strålskyddsstiftelsen

Elöverkänsligas Riksförbund ar en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för dem som drabbats av elöverkänslighet

Riksförbundet har till uppgift att:

  • ge stöd åt drabbade medlemmar och deras närstående
  • verka för att samhället görs tillgängligt för våra skadade medlemmar
  • sprida information och påverka samhället så att vårt funktionshinder blir erkänt inom alla samhällssektorer samt verka för att inte fler utvecklar elöverkänslighet
  • som medlemmar samla människor som vill stödja förbundets mål
  • arbeta för mer forskning och utbildning inom Riksförbundets intresseområde satsa på opinionsbildning för att påverka