Reumatikerförbundet

Jag gör dig frisk, sa Försäkringskassan

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 10:33 CEST

En genomgång som Ekot har gjort visar att i statistik från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen räknas den som nekats sjukpenning och sjukersättning på deltid, som att de är i arbete. De innebär att de som är sjuka ses som att de är tillbaka i arbete. I siffrorna som ligger till underlag för politiska beslut försvinner alltså informationen om människors verkliga situation. 

-          Detta är något som Reumatikerförbundet beskrivit gång på gång. De rådande reglerna inom sjukförsäkringen ställer en stor grupp kroniskt sjuka utanför systemet. De får klara sig på sin kvartstid eller halvtid. Har de även oturen att bli arbetslösa kan det innebära att de inte heller är berättigade A-kassa, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

-          Nu får det vara nog, jag kommer att kontakta den parlamentariska socialförsäkringsutredningen och socialförsäkringsutskottet för att påtala dessa uppenbara brister, säger Anne Carlsson.

Detta system är inte värdigt i ett välfärdsland som Sverige.

Anne Carlsson
Ordförande
Reumatikerförbundet
070-522 25 65

 

Reumatikerförbundet driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser, samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering och kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Genom Reumatikerfonden finansierar vi forskning i syfte att lösa reumatismens gåta.