Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

"Jag kom hit som en fågel med skadade vingar"

Press Release   •   Jan 26, 2017 09:00 CET

Jag kom hit som en fågel med skadade vingar, jag fick hjälp av er att flyga igen. Varför vill ni nu kasta mig till katten?

Jag var sjuk när jag kom, ni gav mig allt, tandläkare och läkare som hjälpte mig, bra boende med fin personal, fantastiska lärare och fin god man. Ni accepterade mig som en människa, jag återföddes.

Förut var jag som en död person som kunde röra benen. Jag flydde från svåra problem, jag kom inte hit för att skapa problem.

Nu är jag full av energi att hjälpa det land som hjälpte mig att bli en människa igen.

Varför vill ni skicka mig tillbaka till döden?

Ali 17 år, ensamkommande flyktingbarn, Luleå 

Det står media fritt att publicera denna text med angivande av författare och var den först var publicerad (https://stoppautvisningarna.blogspot.se/).

Uppropet Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!
Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Hemsida med mer information 
Facebook-grupp