RFSL

​Jag lever med smittfri hiv - filmer om att leva med omätbara hiv-virusnivåer

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2015 14:54 CET

Personer som lever med hiv och har en välfungerande behandling kan inte överföra hiv till sina partners vid sex. Trots att detta har varit välkänt under en längre tid har budskapet inte nått ut. RFSL och Positihiva gruppen har nu producerat filmer om hur det är att leva med omätbara virusnivåer och veta att man inte är smittsam.

I oktober 2013 lanserade Folkhälsomyndigheten kunskapsunderlaget Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Där slår myndigheten fast att risken för att överföra hiv genom sexuell kontakt vid välfungerande behandling, när kondom används, är närmast obefintlig. Risken bedöms även som mycket liten om kondom inte används. Detta är kunskap som det är angeläget att nå ut med. RFSL har därför i samarbete med Posithiva Gruppen, intervjuat fem personer om vad det innebär att ha omätbara virusnivåer av hiv och veta att man inte längre är smittsam.

- Vi hoppas att de här filmerna ska öka medvetenheten och kunskapen om den låga överföringsrisken vid medicinsk behandling, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för RFSL.

– I Sverige har över 95 procent av de som fått en hivdiagnos en välfungerande behandling. Forskning visar däremot att det kan leva över 1 500 personer i Sverige som inte vet om sin hivstatus. De som inte vet om sin hivstatus går heller inte på någon behandling och i de flesta fall är det dessa som överför viruset till någon annan. Det är därför inte rimligt att personer som lever med hiv i många fall blir avvisade och diskriminerade på grund av sin hivstatus, säger Christian Antoni Möllerop.

Filmerna sprids via Youtube och Facebook, och finns även på RFSL:s hemsida och Smittfri.org, som är Posithiva Gruppens kampanjsite.

- Det är otroligt viktigt att som hiv-positiv veta att hiv inte överförs vid sex. Det är dags att även personer som inte har hiv får denna kunskap, säger Thomas Winberg, ordförande för Posithiva Gruppen.

Syftet med filmerna är att öka kunskapen om hiv och att minska diskriminering av personer som lever med hiv.

Länk till filmerna:

Joakim: https://www.youtube.com/watch?v=ero6tuK_zh4

Christian: https://www.youtube.com/watch?v=AkBdDR1IqmU

Jörgen: https://www.youtube.com/watch?v=LMO9LGsMJn0

Ola: https://www.youtube.com/watch?v=dNonOB6w1bo

Joachim Illena: https://www.youtube.com/watch?v=2gOJyd1e91w

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se