Hjälpmedelsinstitutet

”Jag ska handla, men vad var det nu jag behövde?”

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:06 CET

Hjälpmedelsinstitutet håller kurs i Karlstad 1 mars om bra teknik som underlättar i vardagen för personer med kognitiva svårigheter. Vi berättar om och visar nya hjälpmedel/tekniskt stöd. Varför de är bra, hur de fungerar och var man kan få tag på dem.

Kursen ”Höjd livskvalitet genom stödjande teknik i boendet” riktar sig till personal i kommuner, landsting och bostadsföretag. I anslutning till kursen anordnar vi informationsmöte om hjälpmedel/tekniskt stöd för personer i brukarorganisationer, pensionärsorganisationer och anhöriga.

Ur programmet: Gunilla Barse Persson och Inger Olsson från projektet HumanTeknik i Karlstad, hjälpmedel för psykiska funktionshinder, berättar om hur personer, som bor i eget boende och har testat olika tekniska hjälpmedel, har fått struktur på vardagen, sin privatekonomi och medicinering.
Karin Eriksson Nyberg, Tierp, och Karin Karkiainen, Hudiksvall, berättar om projektet Hemma med IT och de visningslägenheter man har arbetat med i respektive delprojekt.

Representanter från medier är välkomna!
Tid: 1 mars klockan 8.30- 16.00 och 18.00-19.30
Plats: Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad, Lokal: Hörsalen

Teknikutvecklingen inom boendeområdet går snabbt. Nya hjälpmedel i form av produkter och tjänster kommer ut på marknaden i rask följd. Hjälpmedelsinstitutet erbjuder lokala kurser om teknikstöd i boendet för personer med kognitiva nedsättningar. Kurserna anordnas i samarbete med organisationen Sveriges Kommuner och Landsting samt SABO – de allmännyttiga bostadsföretagens organisation. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kommunen och landstinget där kursen anordnas. Boende är ett av Hjälpmedelsinstitutets tre prioriterade områden. De övriga är äldre med funktionshinder samt kognitiva funktionshinder.

Inbjudan och kursprogrammet bifogas. Information om våra prioriterade områden finns på www.hi.se/prio

För mer information kontakta:
Catarina Brun, projektledare, tfn 08-620 18 42
Claes Tjäder, avdelningschef, tfn 08-620 18 40, mobil 070-248 78 91

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar:
- provning och upphandling av hjälpmedel
- forskning och utveckling
- utredningsverksamhet
- utbildning och kompetensutveckling
- internationell verksamhet
- information

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.