Vänsterpartiet Göteborgs Stad

"Jag vill se verkliga satsningar i höstens budgetkompletteringar"

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:44 CEST

Marie Lindén kommenterar Göran Johanssons intresse för att satsa på förebyggande arbete med de yngre barnen:

"Jag vill se verkliga satsningar i höstens budgetkompletteringar"


Efter att kommunstyrelsen träffat polisen för att få information om de upprepade våldsdåden i Göteborg konstaterar Göran Johansson (s) att det finns anledning att börja arbeta konstruktivt kring yngre barn. Vänsterparitets kommunalråd Marie Lindén välkomnar förslaget. Hon säger att detta är en kunskap som pedagoger haft och signalerat om länge, men som de inte alltid har fått gehör för. Vänsterpartiet har sedan en lång tid tillbaka framhållit att det krävs resursförstärkningar för att personal inom skola och förskola ska ha verktygen att jobba med frågan.

- Inför budgeten 2008 när s och mp valde att sänka skatten i Göteborg ville vänsterpartiet satsa på ökad personaltäthet i skolan och förskolan, så att elevgrupperna kan minska och varje elev känna trygghet och stöd för att utvecklas. Vi lade också förslag om fler öppna mötesplatser för ungdomar såsom fritidsgårdar samt lägerverksamhet på sommaren, säger Marie Lindén (v).

I flera stadsdelsnämnder tas det idag istället fram besparingar inom skola och förskola för att anpassa verksamheterna till den stramare budget som finns för år 2009. Marie Lindén hoppas nu på att s och mp fått upp ögonen för problemet och tillför satsningar på barn och unga när budgetkompletteringar görs senare i höst. Hon är övertygad om att det i kommande budgetar krävs kraftfulla generella satsningar för att komma tillrätta med problemen.

Lindén oroas över att unga som faller in i brottslighet ofta saknar framtidstro samt är offer för ett samhälle med ökad ojämlikhet och bristande socialt skyddsnät.

- Jag är övertygad om att den utveckling som varit med ökade inkomstskillnader och segregation har bidragit till hur situationen ser ut idag. Problemet går inte att lösa med små riktade projekt, för att få till reella förändringar krävs det politiska satsningar för en generell välfärd samt minskade inkomstskillnader och segregation, säger Marie Lindén (v).

För mer information kontakta:

Marie Lindén (v), kommunalråd i Göteborg
Telefon: 0706-53 53 57, 031-368 00 94
E-post: marie.linden@stadshuset.goteborg.se