Novartis Onkologi

Jakavi minskar symtombördan för patienter med myelofibros och polycytemia vera

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 08:50 CET

Patienter med de ovanliga blodcancerformerna myelofibros och polycytemia vera (PV) lever längre och har färre symtom när de behandlas med JAK-hämmaren Jakavi (ruxolitinib), det visar fas III-data som i dagarna presenteras på American Society of Hematology (ASH) 57th annual meeting i Orlando.

Ruxolitinib är en så kallad JAK-hämmare som är godkänd för behandling av polycytemia vera (PV) och myelofibros, två ovanliga men allvarliga former av blodcancer som båda påverkar blodbildningen i kroppen och kan ge svåra och allvarliga symtom.

Patienter som behandlas med ruxolitinib lever längre

Femårsdata från studien COMFORT-II där ruxolitinib jämfördes med bästa tillgängliga behandling (BAT = Best Available Treatment) visar att myelofibrospatienter som behandlats med ruxolitinib löpte en 33 procent minskad risk att avlida under de fem år studien pågick, jämfört med patienter som fått BAT. Även hos patienter som övergick till ruxolitinib när BAT inte längre gav önskad effekt efter den primära analysperioden på 48 veckor, såg man en överlevnadsvinst.

Hos mer än hälften av patienterna (53,4 procent) som fick ruxolitinib minskade också mjältens storlek signifikant (≥35 procent) vilket bibehölls i 3,2 år i median1. Mjältförstoring är vanligt hos myelofibrospatienter och kan ge svåra obehag.

– Myelofibros är en dödlig sjukdom med stor påverkan på livskvaliteten. Det är därför mycket glädjande att kunna erbjuda patienterna ett läkemedel som både ger ett längre liv och en minskning av de plågsamma symtom som sjukdomen för med sig, säger Björn Paulsson, medicinsk chef på Novartis Onkologi.

Ruxolitinib sänker hematokritnivåerna vid PV

I fas III-studien RESPONSE 2 jämfördes effekten av ruxolitinib med bästa tillgängliga behandling hos patienter med polycytemia vera (PV), utan mjältförstoring, som blivit resistenta eller intoleranta mot hydroxyurea. Hos gruppen som fick ruxolitinib sjönk hematokritnivåerna (andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym) till en nivå där patienterna inte behövde tappas på blod2. PV leder till att kroppen producerar för stora mängder röda blodkroppar vilket gör blodet mer trögflytande. Om sjukdomen inte behandlas ökar risken för potentiellt livshotande komplikationer som blodproppar, stroke och hjärtinfarkt samt förhöjda halter av vita blodkroppar och blodplättar. Det är också viktigt att behandla PV för att förhindra progression av sjukdomen.3,4

– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda målstyrd behandling för de PV-patienter som inte svarar på dagens standardbehandling, säger Björn Paulsson.

Säkerhetsprofilen för ruxolitinib låg i linje med vad som observerats i tidigare studier. Data från RESPONSE 2-studien analyseras efter hand och kommer att presenteras vid en framtida medicinsk kongress.


Om COMFORT II

COMFORT-II är en randomiserad, öppen fas III-studie där ruxolitinib jämförts med bästa befintliga terapi. Studien omfattade 219 patienter med primär myelofibros, post-polycytemia vera myelofibros eller post-essentiell trombocytemisk myelofibros vid 56 studiecentra i Europa. I studien deltog även patienter från Sverige.

Om RESPONSE 2

RESPONSE 2 är en öppen randomiserad, multicenter fas IIIb-studie där effekt och säkerhet för ruxolitinib utvärderats jämfört med bästa befintliga terapi. Studien omfattade 149 patienter med polycytemia vera som blivit resistenta eller intoleranta mot hydroxyurea och regelbundet behövde tappas på blod för att hålla hematokritnivåerna nere men som inte hade förstorad mjälte.

Om myelofibros

Myelofibros är en sällsynt och allvarlig form av blodcancer som uppkommer genom en defekt i den så kallade JAK-STAT-signalvägen och som drabbar omkring 0,5 personer/100 000 invånare och år i Sverige5. Sjukdomen kännetecknas av ärrbildning i benmärgen vilket leder till att kroppen delvis måste producera blodceller i andra organ, framförallt i mjälten som då kan växa till flera gånger sin normala storlek. Myelofibros kan orsaka svåra smärtor i leder och skelett, öka känsligheten för infektioner och leda till höjd blödningsrisk. Sjukdomen kan i värsta fall utvecklas till akut myeloisk leukemi, en cancerform med mycket dålig prognos.

Om polycytemia vera

Polycytemia vera, PV, är en kronisk form av blodcancer som drabbar omkring 1,7 personer/100 000 invånare och år i Sverige6. Sjukdomen kännetecknas av ett onormalt högt antal röda blodkroppar som i sin tur gör blodet tjockt och trögflytande. Eftersom PV inte kan botas inriktas behandlingen på att lindra symtom och minska risken för potentiellt livshotande komplikationer som blodproppar, stroke och hjärtinfarkt.

Standardbehandlingen vid PV är i första hand blodtappning för att kontrollera volymen av röda blodkroppar, men många patienter behöver tilläggsbehandling med antingen interferon eller hydroxyurea, ett cytostatikum som hämmar blodproduktionen. Omkring var fjärde patient utvecklar resistens eller intolerans mot hydroxyurea och kan då behandlas med ruxolitinib.

Om ruxolitinib
JAK-STAT-signalvägen har en nyckelfunktion i blodkroppsbildningen och i kroppens immunologiska och inflammatoriska reaktioner. Ruxolitinib är ett läkemedel i tablettform som blockerar de enzym (JAK1 och JAK2) som är involverade i signalvägar som driver på sjukdomsutvecklingen vid myeloproliferativa sjukdomar såsom myelofibros, polycytemia vera och essentiell trombocytemi.

Ruxolitinib är idag godkänt för behandling av sjukdomsrelaterad splenomegali (mjältförstoring) eller symtom hos vuxna patienter med primär myelofibros och polycytemia vera

Läs mer om Jakavi (ruxolitinib) på Fass.se.

Presskontakt Novartis:

Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Referenser

1.Harrison, C, Vannucchi AM, Kiladjian JJ, et al. Long-Term Efficacy and Safety in Comfort-II, a Phase 3 Study Comparing Ruxolitinib with Best Available Therapy for the Treatment of Myelofibrosis: 5-Year Final Study Results. Abstract #59. 2015 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, Orlando, FL.

2.Francesco Passamonti, Guray Saydam, Liberata Lim et al RESPONSE 2: A phase 3b study evaluating the efficacy and safety of ruxolitinib in patients with hydroxyurea (HU)-resistant/intolerant polycythemia vera (PV) versus best available therapy (BAT). Abstract #TPS7128, 2015 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, Orlando, FL.

3.Leukemia & Lymphoma Society. “Polycythemia Vera Facts.” June 2012. Available at http://www.lls.org/content/nationalcontent/resourcecenter/freeeducationmaterials/mpd/pdf/polycythemiavera.pdf. Accessed December 2015.

4.Finazzi G and Barbui T. How I Treat Patients with Polycythemia Vera. Blood. 2007;109(12):5104-5111

5.http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4691

6.http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3455

Novartis

Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2014 till 58 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och har omkring 120 000 anställda. Företagets produkter finns tillgängliga i över 180 länder. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se