Adven Sweden AB

Jakobsbergs Centrum byter till förnybar geoenergi från Adven

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 07:30 CET

Jakobsbergs Centrum blir det största köpcentrumet i Sverige som konverterar till förnyelsebar geoenergi för värme och kyla. Genom att använda geoenergi från Adven sänks köpcentrumets energibelastning för värme och kyla med upp till 65 procent.

Övergången från fjärrvärme till geoenergi innebär att energibelastningen för värme och kyla till Jakobsbergs Centrum minskar med upp till 65 procent. Dessutom kommer energin vara helt fri från koldioxidutsläpp då man endast använder förnybara energikällor. Adven investerar i geoenergianläggningen och Citycon, som äger och förvaltar Jakobsbergs Centrum, abonnerar sedan på koldioxidfri värme och kyla.

– Köpcentrum är storanvändare av kyla och värme och därför är geoenergi ett attraktivt, förnybart alternativ som innebär att vi kommer att minska miljöbelastningen väsentligt. Med geoenergi blir vi självförsörjande samt sänker våra driftskostnader, säger Mattias Bernunger, utvecklingschef på Citycon.

Citycon äger 54 köpcentrum i Norden och bolaget har en uttalad strategi att använda nya, innovativa lösningar som minskar miljöbelastningen och bidrar till att göra köpcentrumen miljömässigt hållbara.

– Citycon visar med denna satsning hur fastighetsägare kan uppnå sina miljömål med förnyelsebar teknik i kombination med Advens affärsmodell som möjliggör resurseffektiva och lokalproducerade energileveranser, säger Jonas Häggqvist, vd för Adven Sverige.

Jakobsbergs centrum blir det största köpcentrumet i Sverige som konverterar från fjärrvärme till en heltäckande geoenergianläggning med borrhål. 97 procent av centrumets behov av värme och kyla kommer täckas med förnybar geoenergi.

– Geoenergi är idag en väletablerad lösning för svenska småhus men i kommersiella fastigheter är den fortfarande relativt ovanlig. Om pilotprojektet i Jakobsbergs Centrum faller väl ut finns planer på att installera geoenergi i fler av våra köpcentrum, säger Mattias Bernunger.

Anläggningen i Jakobsbergs Centrum beräknas vara i full drift hösten 2016.

Om Adven Sweden:

Adven Sweden AB är en del i Advengruppen som levererar tillförlitlig företagsspecifik energiförsörjning och lokala värmenät. Advens verksamhet baserar sig på helhetslösningar som skräddarsys enligt kundens behov och med vars hjälp energi produceras på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt med en minimal miljöpåverkan. Bland Advens produkter finns geoenergi till kommersiella fastigheter, industriånga och -kyla, värme, nedkylningslösningar, processande av sekundärenergi, gas och el.

www.adven.se