Falun Borlänge-regionen AB

Jakten på Dalarnas framtid!

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 08:21 CEST

Nu kör vi igång ett av länets viktigaste initiativ för framtiden! I satsningen Arbetsmarknadskunskap utbildas Dalarnas unga om länets framtida jobb med målet att de ska göra mer medvetna studie- och yrkesval. 

I Sverige finns 8695 olika yrkeskategorier och många företag och kommuner har idag svårt att rekrytera rätt kompetens. Fler unga söker sig till Idol än till tekniska utbildningar samtidigt som många unga står utanför arbetsmarknaden. Målet med Arbetsmarknadskunskap är att öka ungas kunskaper om arbetsmarknaden, motivera dem att slutföra sina utbildningar och boosta deras självförtroende inför framtiden. ”Skolan arbetar med frågor kring arbetsmarknaden löpande men ungdomarna behöver ytterligare influenser. Styrkan i det här projektet är direktkopplingen till arbetsgivarna – de som faktiskt ska anställa våra unga om några år” säger Mikael Fältsjö, Gymnasiechef i Borlänge.

Bakgrunden till projektet är de utmaningar vi står inför med bl.a. låg utbildningsnivå, brist på nyckelkompetenser, begränsad inflyttning och stora pensionsavgångar. Att komma till rätta med glappet mellan vad arbetsmarknaden efterfrågar och vad framtidens arbetskraft väljer att studera är avgörande för regionens framtid. Utan möjlighet att rekrytera rätt kompetens hämmas näringslivets utveckling och arbetslösheten ökar när elever väljer yrken som inte efterfrågas. I satsningen samarbetar vi med 10 av länets 15 kommuner samt ett tjugotal arbetsgivare och branschorganisationer. Jerry Svedlund, VD på Creator beskriver problematiken som många dalaföretag brottas med; ”För oss var det en självklarhet att gå med – vi upplever redan nu svårigheter att rekrytera rätt kompetenser till vårt huvudkontor i Vikmanshyttan. Här finns världens roligaste jobb med internationella kontakter och detta vill vi förmedla till unga i bygden.”

I projektet får elever och deras föräldrar ta del av inspirerande föreläsningar med konceptets kommunikatörer om hur arbetsmarknaden ser ut och vilka vägar som leder till jobb. Våra kommunikatörer är arbetsgivarnas förlängda arm ut i klassrummen och satsningen sker i nära samarbete med näringslivet.

Vill du veta mer?
Kontakta vår kommunikatör Ingrid Saksvik 0243-248057.

Konceptet Arbetsmarknadskunskap har tagits fram och utvecklats av Jobba i Västerås som arbetat med konceptet sedan år 2011 i Västmanlands län. Läs gärna mer om konceptet på www.arbetsmarknadskunskap.se.

Falun Borlänge- regionen AB är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun. Sex kommuner som tillsammans bildar Falun Borlänge-regionen. Bolagets huvuduppdrag är attöka regionens attraktionskraft genom att utveckla näringslivet, driva kommunsamverkan och marknadsföra regionen som en självklar plats att arbeta, bo och leva i.