Utbildningsdepartementet

Jan Björklund deltar i det nordiska utbildnings- och forskningsministermötet i Köpenhamn den 1 november

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 11:30 CET

Vid mötet kommer ministrarna ha en temadiskussion om läsfärdigheter och läsintresse bland barn och unga pojkar och flickor i Norden, bland annat med utgångspunkt i de stora skillnaderna i läsförståelse mellan könen och hur vi sprider och utnyttjar aktuella forskningsresultat inom lärarutbildning och bland yrkesverksamma lärare.

Ministrarna förväntas även fatta beslut om nästa generations nordiska utbytes- och nätverksprogram, Nordplus, för perioden 2008-2011 som utvidgas till att omfatta de baltiska länderna. Därutöver förväntas slutgiltigt beslut fattas om en deklaration om nordisk språkpolitik samt om utlysning av pilotprojekt för att förbereda nordiska mastersprogram.

 Jag ser fram emot att för första gången i mitt ämbete som skolminister få träffa mina nordiska kollegor och diskutera läsfärdigheter och läsintresse bland barn och unga i Norden. Jag vill arbeta för att vi ska hitta sätt att sprida goda exempel i Norden hur man arbetar för att förbättra läsresultaten.

 Vi ska också fatta slutgiltigt beslut om nästa generations utbytes- och nätverksprogram som kommer att utvidgas till de baltiska länderna. Detta blir ett viktigt och konkret steg i vårt närmande gentemot våra vänner i dessa länder, kommenterar skolminister Jan Björklund.


Kontakt:
Anders Andrén
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 28 15
070-188 65 55
anders.andren@educult.ministry.se