Folkpartiet

Jan Björklund (fp): Cyniskt att avskaffa särskolan

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2004 13:00 CEST


Jan Björklund (fp)
Vice partiordförande

Andreas Åström (fp)
Pressansvarig
070-472 94 86


Jan Björklund (fp): Med anledning av förslaget om särskolans avskaffande

CYNISKT ATT AVSKAFFA SÄRSKOLAN

- Om särskolan avskaffas kommer många att lida svårt. Personalen har särskild kompetens med särskilda mål. Att sätta dessa barn i vanliga skolklasser blir i många fall en katastrof. De skulle inte kunna fullfölja sin skolgång. Barnen skulle slås ut, säger Jan Björklund.

- Det är tragiskt och cyniskt att socialdemokraterna nu verkar ha bestämt sig för att avskaffa särskolan. Förslaget drabbar de allra sköraste eleverna.

Det säger Jan Björklund (fp), vice partiordförande, med anledning av särskolekommitténs förslag att särskolan läggs ned på sikt. Konsekvensen blir att utvecklingsstörda elever tvångsintegreras i den reguljära skolan. Slutbetänkandet presenteras under måndagen.

- Socialdemokraterna verkar tro att det går att skapa en likvärdig utbildning om alla elever får samma utbildning. Sanningen är ju att elever har olika behov och därför behöver få en utbildning som är anpassad just för dem. Först då ges alla lika chanser, säger Jan Björklund (fp).

- En skola för alla innebär inte samma skola för alla. Det behövs olika skolformer för olika barn, avslutar Jan Björklund (fp).


Fakta:
Särskolekommittén

* Har utrett kvaliteten i särskolan i 2,5 år.

* I betänkandet talas bland annat om en utvecklad samverkan "för att på sikt kunna ta ställning till behovet av skilda skolformer".

* Utbildningsminister Thomas Östros lovade i valrörelsen 2002, efter kritik från folkpartiets vice ordförande Jan Björklund, att särskolan ska få finnas kvar. Från början skulle kommittén studera två alternativ: antingen att särskolan och särvux blir kvar eller att de upphör som egna skolformer. Östros kom nu med ett tilläggsdirektiv där uppdraget begränsades till att förbättra kvaliteten och samverka med det reguljära skolsystemet.

Särskolan:

* Särskolan är en skolform för elever med intellektuellt handikapp på grund av utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada.

Andreas Åström
Pressekreterare
Folkpartiets kansli
Stadshuset
105 35 Stockholm
Tel. 08-508 29 486
Mob. 070-47 29 486