Folkpartiet

Jan Björklund (fp) kommenterar regeringens förändringar i skollagens förordningar: ”Ett slag i luften”

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 09:07 CET

Jan Björklund (fp)
skoltalesman

Anders Andrén
Pressekreterare
0708-54 90 88

- Alla skolor har redan ordningsregler, problemet är att skolorna saknar befogenhet att ingripa när någon bryter mot reglerna. Regeringens beslut att alla skolor ska ha regler blir fullständigt tandlöst när man tagit ifrån lärarna rätten att ingripa.

- Elever som behöver hjälp och stöd måste givetvis få all hjälp vi kan ge dem. Men om vi inte utvärderar vad eleverna lär sig, så kommer vi heller inte att hitta de elever som behöver extra stöd. Förslaget innebär inget stöd till dem som saknar engagerade föräldrar som kan kräva extra undervisning.

Det sa folkpartiets skoltalesman Jan Björklund i en kommentar till regeringens förslag till förändringar i skollagens förordningar som beslutas idag.

- Det är de svagaste eleverna som drabbas av att skolan saknar arbetsro. De är elever utan engagerade föräldrar som drabbas när även skolan saknar krav och förväntningar. Vi måste ge lärarna rätt att ingripa och åter bli vuxenauktoriteter, vi måste utvärdera eleverna så att vi kan hitta de som behöver extra stöd och hjälp. Dagens regeringsbeslut gör ingenting för att lösa dessa problem, det är ett slag i luften.

Fakta:
Fem folkpartiförslag för mer ordning, reda och kunskap i skolan:
* Inför ordningsbetyg
* Ge lärarna tydliga befogenheter och inför en sanktionsstege med obligatoriska föräldrasamtal, skriftliga varningar, kvarsittning och tillfällig avstängning
* Rätt att flytta mobbare och elever som stör ordningen
* Betyg från sjätte klass
* Nationella prov från tredje klass