Folkpartiet

Jan Björklunds nyhetsbrev 2010-09-09: Rödgrönt jobbstopp

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 13:14 CEST

Tio dagar kvar till valet och jag är idag på bussturné i Skåne tillsammans med mina allianskolleger. Då passar vi förstås på att prata om jobben. Hur ska vi få fler jobb så att fler människor kan arbeta och stå på egna ben? Det är en huvudfråga i valet.

Alliansens linje är beprövad. Vår politik har varit framgångsrik. Sverige går ur finanskrisen i en starkare position än nära nog något annat land i Europa. Våra offentliga finanser är starkast i Europa. Över 100 000 fler är sysselsatta i dag jämfört med 2006, sjukskrivningarna har halverats och antalet förtidspensionärer sjunker för första gången på 35 år.

Det är en bra utgångspunkt. När andra länder nu tvingas till nedskärningar och skattehöjningar kan Sverige göra mer långsiktiga insatser och dessutom satsa stort på utbildning och välfärd. Nu vill vi fortsätta framåt.  

Den politiska diskussionen måste bygga på konkreta förslag. Förslag som går att räkna på och där bedömda effekter går att belägga. Mot vår arbetslinje står vänsterpartierna. De lovar stort: 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser. Men när vi granskar deras löften visar det sig att de inte håller. Deras politik innebär istället cirka 15 000 färre jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser än vad som bedöms bli effekten med Alliansens politik.

Anledningen är att de har överskattat jobbeffekterna av sina förslag, utelämnat effekterna av förlorade jobb och dubbelräknat Alliansens förslag förstärkningar på utbildnings- och praktikplatser.

De rödgröna höjer skatter på arbete och anställningar, gör det dyrare att vara företagare och tar bort den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det innebär att möjligheterna till jobb, utbildning och praktik försämras. Totalt leder det till 15 000 färre jobb, praktik- och utbildningsplatser än utlovat än om Alliansens politik får råda.

I rapporten gör vi en fullständig genomgång av de rödgrönas politik, med exakta beräkningar av jobbeffekter. Jag lovar, den är läsvärd.

Länk till rapporten: http://www.alliansen.se/2010/09/rodgron-jobbstopp/

För mer information kontakta:
Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
070 – 188 65 55