SalusAnsvar AB

Jan Bröms föreslås bli ledamot i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2003 15:38 CEST

Jan Bröms föreslås bli ledamot i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar

Jan Bröms, tidigare chefsekonom på SACO och Industriförbundet, är föreslagen till ny styrelseledamot i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar.

Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar har tidigare meddelat att man har för avsikt att tillsätta två, från börsbolaget oberoende styrelseledamöter. Den första föreslagna personen är Jan Bröms. Vem den andra blir kommer att meddelas senare.

Jan Bröms har tidigare varit chefsekonom på SACO, Industriförbundet och varit statlig utredare. Han kommer att väljas in i styrelsen vid ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2003.

- Jag tycker att det är önskvärt med en styrelse som till hälften består av från börsbolaget oberoende ledamöter. Det sänder en tydlig signal om vilka livbolagets styrelse företräder. Jag tror att Jan Bröms, såväl som person som i egenskap av oberoende ledamot i styrelsen, kan bidra till att förstärka förtroendet för livbolaget, säger Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar.

För närvarande har styrelsen följande sammansättning: Carl-Viggo Östlund, ordförande. Gillis Cullin och Ole Oftedal, ledamöter. Benny Ruus, ledamot utsedd av Finansinspektionen. Clifford Hellzén och Cecilia Westman, arbetstagarrepresentanter.

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61