Glesbygdsverket

Jan Cederwärn generaldirektör från årsskiftet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 16:33 CET

Regeringen har idag (18/12) utsett Jan Cederwärn till vikarierande generaldirektör för Glesbygdsverket från 1 januari 2004. Förordnandet gäller till dess ny ordinarie generaldirektör utsetts och tillträtt. Beslut om tjänsten väntas under första kvartalet nästa år.

Jan Cederwärn är idag direktör och ställföreträdande generaldirektör vid verket.

Nuvarande generaldirektören Pia Enochsson tillträder 1 januari 2004 tjänsten som generaldirektör för Myndigheten för skolutveckling.


Kontaktperson:
Jan Cederwärn
GD:s ställföreträdare, Ansv. IT-frågor
063-57 67 08
070-624 82 49
jan.cederwarn@glesbygdsverket.se

Pia Enochsson
Generaldirektör
063-57 67 01
070-556 67 01
pia.enochsson@glesbygdsverket.se