Sensebit AB

Jan Colliander tillträder som styrelseordförande för Sensebit AB

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 13:31 CEST

I samband med förvärvet av Vectura Trafik till dotterbolaget Trafikia breddar Sensebit sitt erbjudande gentemot kunder i Norden. Som ett led i denna breddning utökas nu styrelsen med kompetens inom de nya områdena. Som ny styrelseordförande tillträder Jan Colliander, tidigare VD för Vectura Consulting.


Jan Colliander har lång och gedigen erfarenhet av den tekniska konsultbranschen där han bland annat arbetat som chef för Vägverket Konsult, VD för Atkins Sverige och senast VD för Vectura Consulting. Då Sensebits dotterbolag Trafikia tidigare var en del av Vectura Consulting känner Jan till verksamheten mycket väl och kan därför direkt tillföra erfarenhet av verksamheten och insikter om hur branschen utvecklas i stort.

–  Det är med mycket positiva förväntningar jag har antagit uppdraget som styrelseordförande i Sensebit AB. Marknaden för Trafikinformation utvecklas mycket snabbt och är en allt väsentligare del för att samhällets infrastruktur ska fungera väl. Sensebit utvecklar den nya tekniken inom trafikinformation, teknik och produkter som nu lanseras internationellt. Med det nyförvärvade dotterbolaget Trafikia som är marknadsledande i Sverige när det gäller insamling och analys av trafikinformation, står Sensebit i den absoluta fronten när det gäller trafikinformation säger Jan Colliander, Styrelseordförande i Sensebit AB.


För mer information: 

Jan Colliander – Styrelseordförande Sensebit AB, +46 73-029 43 01

Fredrik Zettergren – VD Sensebit AB, +46 70-55 29 607

Mats Hagström – VD Trafikia AB, +46 70-606 31 60

Om Sensebit

Sensebit AB utvecklar och marknadsför produkter inom området trådlösa sensornätverk med fokus på trafikinformation. Genom utveckling av nästa generations system för trafikmätning kan företaget hjälpa nationella och lokala trafikmyndigheter att få en detaljerad bild av trafikläget utan höga kostnader och störningar i trafikmiljön. Sensebits system har på kort tid fått stor uppmärksamhet inom branschen och finns idag installerade i sju länder.

Webbplats: http://www.sensebit.se

Om Trafikia

Trafikia AB är Sveriges största aktör inom trafikinformation. Genom att kombinera skräddarsydda mätmetoder med hög kompetens och lång erfarenhet erbjuds nationella och lokala myndigheter stöd i hela processen för att förstå trafiken. Företaget har lokalkontor på sju orter i Sverige, från Luleå i norr till Kristianstad i söder.

Webbplats: http://www.trafikia.se