Calidris förlag

Jan Daviléns millitära thrillerdebut tar oss med till platser vi inte visst fanns

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2016 09:58 CEST

Ett oförklarligt mord på en officer i specialstyrkorna på Muskö i Stockholms skärgård. Det får den ärrade officeren Jost Härjfeldt att kastas in i en värld så hemlig att inte ens högsta militära ledningen är informerad.

Det är upptakten till läkaren och psykiatrikern Jan Daviléns thriller Och eld föll från himlen. Han har själv en bakgrund som reservofficer i flygvapnet och har gedigen fackkunskap inom medicin, kirurgi, flygmedicin och psykiatri, vilket gör den här debuten extra verklighetstrogen och hårdkokt.

Vad fick dig att skriva just den här boken?

- Hjälten i min berättelse är en traumatiserad person, precis som vi alla är, mer eller mindre. Småningom har han kommit till en punkt när han inte längre vill låta sig styras av det utan vill ta kontrollen över sitt liv. I mitt arbete träffar jag hela tiden människor som är i liknande situationer. Min ambition har varit att skriva en spännande och fantasieggande historia, och inte någon traditionell deckare. Med breda erfarenheter från ett yrkesliv har jag försökt använda dessa på ett kreativt sätt samtidigt som jag uppmuntrar människor att tänka utanför boxen, berättar Jan.

Jans förmåga att kombinerar människokännedom, med kunskaper om psykiska trauman och ett levande intresse för människans nutid och framtid utgör alltså basen för denna första del i en tänkt bokserie om den militära underrättelseofficeren Jost Härjfeldt.

Mer om boken:

Jost Härjfeldt, en ärrad operatör och officer, håller på att återhämta sig från en svår skottskada och skilsmässa. När han är i begrepp att återgå till tjänst hittas ett sargat lik. Jost blixtinkallas och hans chef, överste Örnvreten, på den militära underrättelseenheten Sektionen, misstänker att det kan finnas en koppling till ett, även inom försvaret, okänt specialförband. Den långa vägen tillbaka och det nya fallet sätter igång en inre process i honom. Hur lever han sitt liv?

Utredningen av det obehagliga dödsfallet kompliceras och det blir omöjligt att hålla den högsta militära ledningen utanför. Vad ligger bakom mordet och vad döljer sig ute på Muskö?

Mer om författaren:

Jan Davilén är bosatt i Stockholm, han är läkare och kliniskt verksam som psykiatriker. Jan är utbildad flygläkare och var tidigare reservofficer i flygvapnet. Under hela sitt yrkesverksamma liv har han arbetat med människor och olika typer av medicinska och psykiatriska problem.

För mer information och recensionsexemplar, var vänlig kontakta:

Jimmy Sjökvist
jimmy.sjokvist@calidrisforlag.se
073-6894122