Envisions

Jan Eliasson: Diarré dödar fler barn än TBC, AIDS och malaria.

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 10:24 CET

Envisons är Sveriges största konferens om hållbar utveckling. I år är temat vatten. En av föredragshållarna är Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och FN:s sändebud i Darfur. Jan kommer även att medverka i evenemangets paneldebatt.

– Detta är en brännande fråga. Nästan en tredjedel av de 5000 barn som dör varje dag, avlider på grund av brist på rent vatten, säger Jan Eliasson.

På Envisions kommer Jan Eliasson att tala på temat ”Vatten – en källa till konflikt och hälsa”, och då ösa ur sin rika erfarenhet som internationell diplomat och politiker.

– 5000 barn under fem år dör varje dag. 28 % - nästan en tredjedel - dör i praktiken på grund av brist på rent vatten. Diarré dödar fler än AIDS, TBC och malaria – tillsammans.

Ett problem som kan lösas praktiskt

Samtidigt är detta något som går att lösa: Det behövs ingen ny teknike, inga dyra bromsmediciner eller sensationella genombrott i forskningen. Det som behövs är rent vatten och ett hygieniskt sätt att ta hand om avloppsvatten. Och den tekniken finns. Det som saknas är resurser och fungerande administration.

Vatten är en källa till konflikt…

I det ljuset är det inte märkligt att vattenfrågan ibland blir en källa till konflikt:

— I konflikten i Mellanöstern är vattenfrågan en viktig del. På Västbanken konsumerar en israel ca 4 gånger så mycket vatten som en palestinier. Resultatet blir bland annat att vattnet inte når viktiga delar av den palestinska ekonomin, bland annat torkar olivlundar ut, säger Jan Eliasson.

Men ibland används även vattnet direkt som vapen:

— I Darfur har jag själv sett hur fienden förstör vattentillgångar, till exempel genom att förgifta brunnar för att tvinga folk på flykt.

…och samarbete.

Det finns dock även positiva exempel, där vattnet blir en källa till samarbete. Exempelvis samarbetar till exempel Sudan och Egypten när det gäller dammbyggen i Nilen, samma sak mellan Turkiet och Irak.

— Jag har engagerat mig i vattenfrågan, bland annat genom Water Aid, eftersom detta är en helt avgörande fråga. Men det är också hoppfullt eftersom vi alla kan göra en konkret insats som direkt räddar liv på kort och lång sikt, avslutar Jan Eliasson.

För mer information:

Linda Jöfelt, projektledare Envisons

Telefon: 0709-54 54 37

Mail: linda.jofelt@easyconf.com


 

Envisions är Sveriges största kongress för hållbar utveckling och en mötesplats för dig som i ditt yrke vill delta i en hållbar utveckling; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Envisions bygger på aktivt deltagande, inte passivt lyssnande; du får ny kunskap, ny inspiration och nya kontakter du kommer att ha nytta av i ditt arbete. Envisions – att delta är att påverka.

Envisions 2010 har temat Vatten, huvudrubriker är:

* Miljöteknikexport
* Klimatanpassning/Samhällsplanering/Uppföljning Köpenhamn
* Ansvarsfrågan industrin – företagen & samhället
* Östersjöstrategin, Vattendirektivet
* Uppföljning miljömålen

Programmet i sin helhet presenteras på www.envisions.se.