Lagercrantz Group AB

Jan Friis avgår som VD och koncernchef och efterträds av Per Ikov

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 13:43 CEST

Styrelsen i Lagercrantz Group har idag utsett Per Ikov till ny VD och koncernchef i Lagercrantz Group. Per Ikov kommer närmast från posten som CFO och vice vd i Lagercrantz Group.

Per Ikov, som är 42 år gammal, är civilekonom och har tidigare arbetat på chefspositioner inom bl.a. Bergman & Beving-koncernen. Han har varit anställd i Lagercrantz Group sedan bolaget börsintroducerades hösten 2001.

Jan Friis kommer att stå till styrelsens och nya koncernchefens förfogande fram till sin pensionering i april 2006.

Styrelsen har samtidigt utsett Niklas Enmark, som är civilekonom och 32 år gammal, till ny CFO. Niklas Enmark kommer närmast från en tjänst som investment manager på Investor Growth Capital (IGC),

Anders Börjesson, styrelseordförande i Lagercrantz Group säger i en kommentar:

"Jan Friis har lett Lagercrantz Group på ett förtjänstfullt sätt sedan bolaget börsintroducerades. Per Ikov kommer att fortsätta arbetet med att omstrukturera och utveckla koncernens verksamhet. Detta arbeta ska göra Lagercrantz ännu mer fokuserat på ett antal lönsamma tillväxtnischer inom elektronik- och kommunikationsmarknaden "

Stockholm den 11 maj 2004
Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Per Ikov, VD och koncernchef Lagercrantz Group AB eller Anders Börjesson, styrelseordförande i Lagercrantz Group AB
Telefon: 08-700 66 70
www.lagercrantz.com

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 570 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Koncernen är en ledande aktör på den nordiska marknaden och är också etablerat i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB samt divisionerna Electronics, Production Services och Communication.