Swedbank

Jan Lidén ny VD i FöreningsSparbanken

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2004 09:05 CET

Jan Lidén har utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef i FöreningsSparbanken AB. Jan Lidén är idag ställföreträdande VD och koncernchef samt chef för region Stockholm och t f ekonomi- och finansdirektör. Jan Lidén tillträder sin befattning den 1 februari i år.

Vi har gjort en mycket bred sökning efter en lämplig VD-kandidat, både nationellt och internationellt. Jan Lidén uppfyller vår kravprofil mycket väl med en dokumenterad ledarerfarenhet från börsnoterat företag samt internationell erfarenhet, säger Carl Eric Stålberg, styrelseordförande.
Jag känner Jan Lidén som en mycket mål- och resultatinriktad ledare, som alltid levererat det som utlovats. Jan Lidén har därför alla förutsättningar att lyckas med arbetet att befästa bankens ledande ställning, säger Carl Eric Stålberg vidare.

Jan Lidén har arbetat sammanlagt 13 år i FöreningsSparbanken i olika ledande befattningar. Utöver regionchefsrollen har han varit chef för Swedbank Markets, VD för bankens finansbolag samt VD för Spintab.

Jan Lidén får en årslön på 6,5 miljoner kronor utan bonus eller andra rörliga lönedelar. Ordinarie pensionsålder är 60 år utan någon option att gå i pension tidigare. Jan Lidén får en pension baserad på en årlig premie på 3,5 miljoner kronor. Uppsägningstiden är från Jan Lidéns sida sex månader och tolv månader från bankens sida. Vid en uppsägning från bankens sida utan skälig anledning har Jan Lidén rätt till ytterligare tolv månaders uppsägningslön med avdrag för eventuella inkomster från annan tjänst.

Bilaga: Jan Lidéns CV

För ytterligare information:
Carl Eric Stålberg, styrelseordförande, tel 08-58 59 12 96
Jan Lidén, tillträdande VD och koncernchef, tel 08-58 59 22 27
Henrik Kolga, informationsdirektör, tel 0708-11 13 15

Jan Lidén

Född 1949, Civilekonom

1974 - 1978 Merck, Sharp & Dohme
1974-1976 Läkemedelskonsulent
1976-1977 Produktspecialist
1977-1978 Produktchef
1978 - 1980 The Wellcome Foundation
1978-1979 Säljledare
1979-1980 Försäljningschef
1980 - 1982 LIC
Marknadschef LIC Hygien
1982 - 1984 LKB-Produkter
Chef Elektrofores-divisionen
1984 - 1987 Cyanamid Nordiska
Chef Lederle-divisionen
1987 - 1990 Cederroth Nordic
Chef Hälsodivisionen

1990 - dato Föreningssparbanken/Sparbanken Sverige

1990-1992 vVD, Chef Företagsdiv., Industrifinans

1992-1995 VD Sparbanken Finans

vVD Sparbanken Sverige sedermera
FöreningsSparbanken, VD Spintab samt Chef produktområde "Betala & Låna"

vVD FöreningsSparbanken, Chef Swedbank
Markets2003-dato Chef Region Stockholm, stf VD,

t f ekonomi- och finansdirektör