Utrikesdepartementet

Jan O. Karlsson leder möte om migration i FN

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 12:00 CEST

Odd Guteland
Pressekreterare
08-405 55 50
070-514 55 66

Peter Springfeldt
Departementsråd
08-405 35 22

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18

Den 7-8 oktober deltar Jan O. Karlsson i Forum för social utveckling på FN:s högkvarter i New York. Mötet behandlar ämnet emigranter och utveckling, där särskilt de enskilda emigranternas roll i utvecklingsfrågor lyfts fram.

Jan O. Karlsson är ordförande för seminariet och fungerar även som en av de fyra panelisterna. Seminariedeltagarna består av experter från bland annat Human Rights Watch, Internationella arbetsorganisationen (ILO), Internationella organisationen för migration (IOM) och Världsbanken, samt representanter för Colombia, Mexico, Schweiz och Sydafrika.

Årets internationella forum för social utveckling är det tredje mötet i sitt slag. Ett första forum hölls i februari 2002 och behandlade frågan om finansiering av global social utveckling. I oktober förra året följde ett andra forum där den internationella dimensionen av samarbete för social utveckling diskuterades. Dessa möten är en fortsättning på FN:s världskonferens för social utveckling som hölls år 1995 i Köpenhamn.