Utrikesdepartementet

Jan O Karlsson vädjar till Israel att inte utvisa Arafat

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 16:39 CEST

Israels principbeslut att utvisa palestiniernas valde president Yassir Arafat är helt oacceptabelt, säger Jan O Karlsson.

- Det riskerar att ytterligare skärpa konflikten och försvårar allvarligt ansträngningarna att få till stånd en fredlig lösning.

- Jag vädjar till den israeliska regeringen att inte genomföra detta beslut och istället göra allt för att våldet skall kunna trappas ned och färdplanen mot fred genomföras.

Odd Guteland, Pressekreterare
08-405 55 50, 070-514 55 66

Andreas Norman, Redaktör
08-405 57 18