Örebro Läns Landsting

Jan Olsson blir hälso- och sjukvårdsdirektör i Örebro läns landsting

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 13:07 CEST

Landstingsstyrelsen utsåg i dag Jan Olsson till hälso- och sjukvårdsdirektör i Örebro läns landsting.

Tjänsten är nyinrättad och innebär ett uppdrag att ta tillvara möjligheterna till samordning och samverkan mellan hälso- och sjukvårdsenheterna inom landstinget, mellan landstingets vårdenheter och den kommunala hälso- och sjukvården samt ange förutsättningarna för Folktandvården och medicinsk teknik.

Läkare som blev IT-direktör
Jan Olsson är 50 år och arbetar som IT-direktör och chef för landstingets ADB- och teleförvaltning sedan slutet av 2001. Han kom till Örebro läns landsting 1983 och arbetade fram till 1995 som narkosläkare på dåvarande Regionsjukhuset i Örebro. Han har under åren 1995-1997 varit IT-chef och 1997-2001 biträdande sjukhusdirektör på Regionsjukhuset i Örebro.

Jan Olsson tillträder tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i augusti. Han blir chef över ett nyinrättat produktionskansli, som ska samordna landstingets sjukvårdsproduktion. Detta sker i linje med att landstinget förstärker koncernperspektivet och arbetar för ökad samordning och enhetlighet.

Fokus på hur resurser används
- Det är en utmanande uppgift som innebär att verka för att våra samlade resurser utnyttjas på ett så bra sätt som möjligt, men också att sätta fokus på allt det som faktiskt uträttas inom våra verksamheter, säger Jan Olsson.

- Sjukvården kommer aldrig att ha tillräckligt med resurser för allt som är möjligt att göra, utan det handlar allt mer om att se över hur resurser används, att utveckla samarbete och att prioritera för att kunna fortsätta garantera människor trygghet och en god och tillgänglig vård.

- Vården i Örebro län har goda förutsättningar: vi har ett universitetssjukhus, tre akutsjukhus, en väl utbyggd primärvård och tandvård och goda förutsättningar när det gäller kompetens, lokaler och läge i landet. Vi avsätter dessutom mer resurser till hälso- och sjukvård än många andra.

-Genom den breda kompetens som Jan Olsson besitter, skapas ökade möjligheter att utveckla hälso- och sjukvård och vårdprocesser i Örebro läns landsting, säger landstingsdirektör Bo Anderson.


För frågor, kontakta
Jan Olsson,
tel 019–602 60 50.

Bo Anderson, landstingsdirektör,
tel 019-602 74 40.


Örebro läns landsting
Box 1613
701 16 Örebro
Tel 019-602 70 00
Fax 019-602 70 08
orebroll@orebroll.se