Socialdepartementet

Jan Pennlöv utreder varför kommunerna struntar i beslut

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 12:02 CEST

Eva Franchell
Pressekreterare
08-405 52 25
070-244 18 42

Göran Wickström
Rättssakkunnig
08-405 37 75

Det blir förre justitieombudsmannen Jan Pennlöv som kommer att utreda varför kommuner och landsting inte verkställer sina beslut. Det beslutade barn- och familjeminister Berit Andnor på torsdagen.

Jan Pennlöv ska analysera varför kommuner och landsting struntar i att verkställa sina beslut om vård enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Det handlar om varför gamla eller funktionshindrade inte får beviljat stöd. Jan Pennlöv ska också undersöka på vilka grunder kommuner och landsting avslår beslut om stöd.

Jan Pennlöv ska komma med förslag på åtgärder för att förbättra rättssäkerheten för de enskilda. Utredningen ska vara klar senast
den 1 januari 2005.