Aktiespridning i Sverige AB

JAN REJDNELL, STYRELSEORDFÖRANDE I AKTIESPRIDNING I SVERIGE AB GÅR IN SOM VD FÖR HORSE CREEK ENTERTAINMENT AB (PUBL).

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 13:36 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49852


(NGM:AIS MTFB)

Styrelseordföranden för AIS Jan Rejdnell tar på sig rollen som VD för Horse Creek Entertainment AB (publ) Bolaget skall ägarspridas genom AIS.
- Vid senaste Årsstämman i AIS deklarerade ledningen att vi måste vara mer aktiva i de bolag som ägarsprids genom AIS. Det räcker inte med ägarspridning och kapitalanskaffning. För att ett onoterat bolag snabbare skall nå sina affärsmässiga mål krävs förstärkning av ledningsfunktionen och breddade erfarenheter i såväl ledning som styrelse.

Till Årsstämman i Horse Creek Entertainment AB (publ) kommer dessutom en utökning av styrelsen att föreslås. Jan Danielsson är redan i dag ordförande i ett noterat bolag på Aktietorget. Han har varit koncernchef och VD för Teracom med miljardomslutning. Likaså ordförande för Boxer. Jan Danielsson har brett internationellt kontaktnätverk och erfarenheter kring uppbyggnad av internationella affärer. Jan Stigwall har tidigare varit VD För FoxFilm i Sverige. Charles Aperia och Saffet Caglar kommer att kvarstå i styrelsen.

Horse Creek Entertainment AB (publ) rullar ut varumärket HomeTV internationellt

Bakom varumärket HomeTV står Horse Creek Entertainment AB (publ). DVD hyr/köpfilmsmarknaden ändrar sig mycket snabbt och alla är överens om att Video on Demand - VoD - där man kan se film över sin bredbandsuppkoppling och dator/TV ökar lavinartat över hela världen. HomeTV licensierar ut den tekniska plattformen och filminnehållet - content - på en rad marknader. För att framgångsrikt kunna erbjuda detta i en rad länder behöver bolaget kapital. En emission genomförs riktad till aktieägarna i bolaget - i dag c a 70 stycken - samt till aktieägarna i Aktiespridning i Sverige AB (publ) (ca 700 stycken) som kostnadsfritt kommer att erhålla aktier i bolaget och därmed bli aktieägare. Det finns även en andra emission med avvikelse från företrädesrätten som riktar sig till en begränsad krets investerare. De riktade emissionen till aktieägarna och kommande aktieägare från AIS satt till 1:50 per aktie. I den andra emissionen med avvikelse från företrädesrätten är aktien satt till 2 kr per
aktie. Totalt sett understiger bägge emissionerna 4 miljoner kronor.

Under bolagets emission anordnas kostnadsfria informationsmöten på tre orter

I början av oktober informerar representanter för Horse Creek Entertainment AB (publ) till nuvarande och kommande aktieägare samt intresserade i Malmö, Stockholm och Göteborg. Du träffar Jan Rejdnell och Magnus Heinstedt samt styrelsens ordförande Charles Aperia som berättar om och svarar på frågor om Horse Creek Entertainment AB (publ) och HomeTV-satsningen.

Boka in dig på ett kostnadsfritt informationsmöte redan idag. På 
www.stockinvest.se.

1 okt Onsdag, Stockholm, Lunchmöte 12.00
 United Spaces,Vasagatan 11 (intill Centralen), 1 trappa

Länk: http://event.stockinvest.se/event.php?eventID=3731 okt Onsdag, Stockholm, Kvällsmöte 18.00 
United Spaces,Vasagatan 11 (intill Centralen), 1 trappa
Länk: http://event.stockinvest.se/event.php?eventID=375
7 okt Tisdag, Malmö, Lunchmöte 12.00
 Elite Hotel Savoy, lokal Jaktsalongen
Länk: http://event.stockinvest.se/event.php?eventID=3777 okt Tisdag, Malmö, Kvällsmöte 18.00
 Elite Hotel Savoy, lokal Jaktsalongen

Länk: http://event.stockinvest.se/event.php?eventID=378
9 okt Torsdag, Göteborg, Lunchmöte 12.00
 Mornington Hotell,
Kungsportavenyn 6, Lokal Ada

Länk: http://event.stockinvest.se/event.php?eventID=3799 okt Torsdag Göteborg, Kvällsmöte 18.00
 Mornington Hotell, Kungsportavenyn 6, Lokal Ada

Länk: http://event.stockinvest.se/event.php?eventID=380
Obligatorisk föranmälan till varje informationsmöte! Anmäl dig på www.stockinvest.se under rubriken emissioner. Alternativt om du ej har Internet, ring till HCE AB, 08-716 25 37 under kontorstid.

Ladda ner Memorandum från Horse Creek Entertainment AB (publ)
Länk: http://www.stockinvest.se/dbhires/h1221595608-Memorandum_low.pdf

Ladda ner teckningsanmälan för emissionen:
Länk: http://www.stockinvest.se/dbhires/h1221596011-Teckningsanmalan_low.pdf

Hjärtligt välkommen! 
Begränsat antal platser - anmäl dig i dag!

För mer information kontakta:
Magnus Heinstedt, VD, 0705- 72 45 40 alt. magnus@aktiespridning.se
Jan Rejdnell, Styrelseordförande, 0708-14 44 00 alt. jan@aktiespridning.se