Academic Search

Javeriya Riaz, 27, tilldelas årets mångfaldspris

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 14:27 CET

Javeriya Riaz från Pakistan, som studerar vid Linköpings Universitet, tilldelades i dag Academic Searchs årliga mångfaldspris för sin essä om hur Sverige och svenska företag kan bli bättre på att attrahera och behålla talanger på en globaliserad arbetsmarknad. Priset – ett stipendium på 10 000 kronor – delades ut i samband med Diversity Challenge i Stockholm.

– Mångfald på arbetsplatsen speglar samhället och ger större insikter om kunderna. Företag som förstår att utnyttja mångfalden kommer att se produktiviteten och graden av innovation öka. Det handlar om att föra samman olika perspektiv som människor tillägnat sig genom sin etniska bakgrund, ålder, kön, kompetens och erfarenheter, skriver Javeriya Riaz i sin essä. 

Javeriya Riaz avslutar just nu sin mastersutbildning i software engineering & management vid Linköpings universitet. Hon har tidigare studerat i Schweiz och hemlandet Pakistan. Hon är också en av 28 personer som valdes ut bland totalt 900 sökande i årets omgång av rekryteringsprogrammet Diversity Challenge.

Diversity Challenge är Academic Searchs satsning för att öka mångfalden i näringslivet genom att erbjuda personer med mångkulturell bakgrund ett nätverk och praktikplatser hos några av Sveriges främsta arbetsgivare. Deltagarna konkurrerar i år om totalt 13 tjänster som hos Telia Sonera, Vattenfall, Alfa Laval, Volvo och Unilever.

– När jag startade Diversity Challenge för åtta år sedan var svårigheterna för människor med utländsk bakgrund att komma ut på arbetsmarknaden i fokus. I dag har det mer kommit att handla om företagens behov och affärer. Företagen söker mångkulturell kompetens för att konkurrera på en global marknad och en annorlunda bakgrund kan idag vara en merit. Javeriya Riaz har i sin essä visat exempel på hur Sverige och svenska företag kan arbeta med de här frågorna, säger Marika Treschow, grundare av Academic Search.

För mer information, kontakta:
Marika Treschow, 070-735 50 40
Javeriya Riaz, 072-320 35 00, riaz.javeriya@gmail.com,

Academic Search International grundades 1991 och är idag ett av Skandinaviens mest meriterade konsultföretag verksamt inom Executive Search, rekrytering och interimslösningar samt tjänster inom Talent Management. Academic Search International Stockholm Göteborg Malmö. www.academicsearch.se.