Jays AB (publ)

Jays företrädesemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 18:26 CET

Jays AB (publ) har framgångsrikt avslutat en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken bolaget tillförs 12,4 Mkr före emissionskostnader med möjlighet till ytterligare kapitaltillskott om 11,7 Mkr genom utnyttjande av teckningsoptioner.

Emissionen tecknades till 122,1% och genomfördes i syfte att möjliggöra en fortsatt hög omsättningstillväxt samt stärka bolagets finansiella ställning. Sammanlagt tecknades 1 028 706 Units med stöd av företrädesrätt, motsvarande 87,7% av antalet Units. Vidare tecknades 403 192 Units med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 34,4% av antalet Units. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 2 346 092 till 5 865 231. För det fall att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier kommer antalet aktier att öka med ytterligare 1 173 046 aktier.

- Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra en nyemission utan att utnyttja emissionsgarantin. Det visar att aktieägarna har en stark tilltro till Jays affär och fortsatta utveckling. Nyemissionen ger oss finansiell flexibilitet att fokusera på ökad försäljning på befintliga och nya geografiska marknader, säger Rune Torbjörnsen, VD, Jays AB (publ).

De som har tecknat Units utan företrädesrätt kommer att tilldelas Units i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat Units utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 14 november 2011. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas. Så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade Units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Aktietorget omkring den 2 december 2011.

Teckningsoptioner i sammandrag

Villkor: Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 10,00 kr per aktie.

Teckningsperiod: Till och med den 30 april 2012.

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB har agerat finansiell rådgivare till Jays AB (publ) i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)

Mobil: +46 (0)733-730 770

E-post: rune.torbjornsen@jays.se

Jays AB (publ) develops, designs and produces earphones and equipment for portable media players. Jays supplies high quality products, aimed to provide the user with maximum sound experience. Jays passion is the quest for the perfect sound – the sound that affects and inspires user’s body and soul. The company is expanding rapidly and its products are being sold in more than 25 countries worldwide.