JB Education AB

JB Education avyttrar vuxenutbildningen – företaget lämnar därmed all utbildningsverksamhet och avvecklas

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 17:49 CEST

JB Education har idag nått en överenskommelse med AcadeMedia om försäljning av verksamheten inom vuxenutbildning som består av JB Kompetens AB och KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB (KUI). JB Kompetens är en ledande aktör inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildningar, Yh-utbildningar samt företagsutbildningar, och som 2013 beräknas omsätta cirka 169 miljoner kronor. KUI är ett av Sveriges främsta utbildningsföretag som verkar inom vård och omsorg. Bolaget beräknas 2013 omsätta cirka 68 miljoner kronor. Försäljningen är villkorad av att Konkurrensverket godkänner överlåtelsen samt av slutlig due-diligence. Det formella ägarbytet beräknas att ske senast under juli månad.

– Jag är glad över att vi nu kan överlåta JB Kompetens och KUI till en stabil och långsiktig ägare som kan driva vuxenutbildningen vidare, säger Katharina Sjögren-Edström, VD JB Kompetens och KUI. Vi har utvecklat en verksamhet som beräknas omsätta cirka en kvarts miljard kronor 2013. Marknaden för vuxenutbildningar växer, inte minst i takt med det förändrade sysselsättningsläget, och både JB Kompetens och KUI är aktörer som står väl rustade att möta den utvecklingen.

I maj meddelade JB Education att företaget avvecklar sitt engagemang i svensk grund- och gymnasieskola och att avtal har tecknats med nya ägare som innebär att fyra grundskolor och 19 gymnasieskolor, med över 90 procent av koncernens elever, kommer att kunna drivas och utvecklas vidare med nya huvudmän från och med höstterminen. För ytterligare information, se bilaga.

En överenskommelse har också träffats med Skärgårdsgymnasiet om övergång av elever på JB Gymnasiet i Roslagen. Dessutom har nu samtliga berörda elever vid de tre gymnasieskolor som kommer att avvecklas (i Jönköping, Ängelholm och Hässleholm) erbjudits plats på andra skolor i höst och antagningen pågår.

I vintras meddelades att JB Gymnasiet i Sundsvall, Karlshamn och Mölndal får ny ägare, medan grundskolan JB Sandhammaren i Kävlinge samt gymnasieskolorna i Uddevalla, Borås, Värnamo och Umeå kommer att avvecklas. Även i dessa skolor har samtliga elever antagits till andra skolor.

Med försäljningen av grund- och gymnasieskolorna samt JB Kompetens och KUI, drar sig JB Education därmed ur all utbildningsverksamhet.

– Axcel förvärvade JB Education år 2008 och under denna period har alla vinstmedel återinvesterats i verksamheten, säger Vilhelm Sundström, styrelseledamot i JB Education och partner i huvudägaren Axcel. Vi har under 2012 och 2013 sammantaget skjutit till ytterligare mer än 100 miljoner kronor i JB Educations verksamhet.

Sämre förutsättningar för att bedriva yrkesutbildning efter gymnasiereformen (GY11) och mindre elevkullar har lett till en halvering av elevunderlaget för JB Education på bara två år. Det har skapat en överkapacitet där det inte längre finns möjlighet att utveckla skolorna för elevernas bästa inom ramen för den nuvarande strukturen. År 2012 gjorde JB Education en förlust på 82 miljoner kronor, och prognoserna för 2013 pekade mot en fördubbling.

– Det är beklagligt att så många elever och lärare berörs, säger Anders Hultin, VD JB Education. Under rådande omständigheter är jag ändå lättad över att vi lyckats hitta lösningar för i stort sett alla elever, där dessutom mer än 9 av 10 elever kan gå kvar i sina nuvarande skolor. Jag har ett stort förtroende för att Skolinspektionen handlägger ansökningarna om byte av huvudman så fort som möjligt, för att begränsa den oro som elever, föräldrar och lärare kan känna i detta läge.

Styrelsen har idag fattat beslut om att JB Education, som inte längre kommer att bedriva någon operativ utbildningsverksamhet, nu avvecklas. Personalen inom den gemensamma administrationen har informerats om uppsägning. Ansökan om konkurs kommer att lämnas in till tingsrätten imorgon bitti.

För mer information kontakta, via pressansvarig Magdalena Meyer, telefon 08-502 53 440

- Anders Hultin, VD JB Education

- Katharina Sjögren-Edström, VD JB Kompetens och KUI

- Vilhelm Sundström, styrelseledamot JB Education och partner i Axcel


Bilaga

Grund- och gymnasieskolor för vilka avtal har undertecknats om överlåtelse av skolan till nya ägare:

·  JB Gymnasiet i Stockholm, Sundbyberg, Uppsala, Eskilstuna, Västerås och Örebro övergår till Stiftelsen Stadsmissionens skola.

·  Grundskolorna JB Galären (Karlskrona), JB Karin Boye (Motala), JB Lödde (Löddeköpinge) och JB Växthuset (Mölndal) samt Designgymnasiet i Nacka övergår till AcadeMedia.

·  JB Gymnasiet i Norrköping, Linköping, Malmö och Karlstad övergår till ett nybildat skolföretag, Fria Läroverken AB, under ledning av Anders Hultin.

·  JB Gymnasiet i Kalmar, Växjö och Ystad övergår till Karl-Oskarskolan som sedan tidigare tar över även JB Gymnasiet i Karlshamn.

·  JB Gymnasiet i Gävle och Lund övergår till Lärande i Sverige AB.

·  JB Gymnasiet i Skellefteå och Östersund övergår till Stenstansgymnasiet som sedan tidigare tar över även JB Gymnasiet i Sundsvall.

·  JB Gymnasiet i Halmstad pågår förhandlingar för att skolan ska kunna drivas vidare av nuvarande ledning.

·  JB Gymnasiet i Mölndal övergår sedan tidigare till ett lärarkooperativ.

Grund- och gymnasieskolor på vilka alla elever erhållit nya platser:

·  JB Gymnasiet i Åkersberga. Överenskommelse har träffats med Skärgårdsgymnasiet om övergång av samtliga elever.

·  JB Gymnasiet i Jönköping, Ängelholm och Hässleholm. Samtliga elever har erbjudits plats på ett flertal friskolor och kommunala skolor och antagning pågår.

·  JB Gymnasiet i Uddevalla, Borås, Värnamo och Umeå, vars avveckling meddelades i februari. Samtliga elever är redan antagna till nya skolor.

·  Grundskolan JB Sandhammaren (Kävlinge) vars avveckling meddelades i februari. Samtliga elever är redan antagna till nya skolor.


JB Education är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Varje dag utbildar vi 14 500 barn, ungdomar och vuxna över hela Sverige. I koncernen finns 5 grundskolor och 30 gymnasieskolor, varav JB Gymnasiet med skolor från Ystad till Skellefteå, är Sveriges största gymnasieskola med cirka 10 000 elever. I koncernen finns även eftergymnasial utbildning inom arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkeshögskola samt företagsutbildning.