JB Education AB

JB satsar på mötet mellan elev och lärare

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2013 16:27 CEST

JB Gymnasiet strävar mot att erbjuda högkvalitativa utbildningar där varje elev blir sedd och får hjälp att komma så långt som möjligt i sin utveckling, med nära koppling till arbete och/eller framtida studier. Som ett led i detta har JB utvecklat en unik metod som erbjuds eleverna från och med hösten 2013 JB Logg.

Enligt Lärarnas Riksförbund spenderar en ämneslärare i genomsnitt tre minuter per vecka med varje enskild elev. Allt mer administration har lett till minskade möjligheter att möta eleven och se varje individs behov. Samtidigt är forskare ense om att det är mötet mellan den enskilde eleven och läraren som ger störst effekt på elevens inlärning.

JB Gymnasiets satsning – JB Logg – innebär att vi från och med hösten 2013 garanterar varje elev ett personligt möte med läraren på varje lektion, varje dag. Vi är nämligen övertygade om att det kommer förbättra elevernas studieresultat. Genom att nyttja våra sammanhållna och lärarledda arbetspass kan vi skapa en unik möjlighet för våra lärare och elever. Vi har även utvecklat vårt elevadministrativa system för JB Logg så att den inte blir administrativt betungande för läraren.

”Den nya gymnasiereformen innebar stora utmaningar för JB och vi har tänkt noga på hur vårt erbjudande till våra elever ska se ut, hur vi ska säkerställa en högkvalitativ utbildning som inte bara är spännande och innovativ utan också skapar möjligheter till arbete”, säger Anders Hultin, VD JB Education.

JB Logg är ett verktyg i det utbildningskoncept som JB lanserar till hösten 2013. Utbildningskonceptet bygger även vidare på entreprenörskap – som är en av JBs styrkor.

”Vi vill vara tydliga med att vi satsar på kvalitet och att vi fortsätter vårt forskningsbaserade arbete kring verklighetsnära undervisning. Vårt uppdrag är inte bara att ge eleven en utbildning, vi tar också uppdraget att skapa förutsättningar för arbete på största allvar. Hos oss är det utbildning på riktigt”, säger Anders Hultin.

”Jag får dagligen mail och samtal från rektorer och lärare som är stolta över och inspirerade av vårt vidareutvecklade utbildningskoncept”, säger Christine Karmfalk, pedagogikchef på JB Education. ”Vi har arbetat hårt med att ytterligare förstärka det vi är bra på – entreprenörskapet – samtidigt som vi lagt en gedigen grund för att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Utöver det har vi lagt till en hel del spännande, nya saker. Jag vågar lova våra elever att JB kommer fortsätta utmana och ligga i framkant.”

För mer information vänligen kontakta
Magdalena Meyer, pressansvarig, på 076 8158651 eller magdalena.meyer@jbeducation.se

JB Education är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Varje dag utbildar vi 14 500 barn, ungdomar och vuxna över hela Sverige. I koncernen finns 5 grundskolor och 30 gymnasieskolor, varav JB Gymnasiet med skolor från Ystad till Skellefteå, är Sveriges största gymnasieskola med cirka 10 000 elever. I koncernen finns även eftergymnasial utbildning inom arbetsmarknadsutbildning, Komvux, yrkeshögskola samt företagsutbildning.


JB Education är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Varje dag utbildar vi 14 500 barn, ungdomar och vuxna över hela Sverige. I koncernen finns 5 grundskolor och 30 gymnasieskolor, varav JB Gymnasiet med skolor från Ystad till Skellefteå, är Sveriges största gymnasieskola med cirka 10 000 elever. I koncernen finns även eftergymnasial utbildning inom arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkeshögskola samt företagsutbildning.