JC Jeans Company

JC:s försäljning till konsument i februari

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 10:08 CET

JC redovisar för februari 2006 en total försäljning till konsument om 141,2 Mkr (133,1) i egna butiker och franchisebutiker – en ökning med 6,1 procent. I Sverige ökade försäljningen med 6,7 procent jämfört med föregående år.

Motsvarande försäljningssiffror i jämförbara butiker ökade under perioden med totalt 3,1 procent och i Sverige ökade försäljningen med 4,6 procent.

JC:S FÖRSÄLJNING TILL KONSUMENT
JC:s försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker och omfattar samtliga koncept; JC 6–25 år och Brothers/Sisters. Uppgifter om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 80 procent under år 2005.


JC-KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING
JC-koncernens nettoomsättning utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgifter om nettoomsättning lämnas kvartalsvis.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Thommy Nilsson, VD, telefon: 0709-17 23 75


JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden.
Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år
och Brothers/Sisters. Med en marknadsandel om cirka fyra procent av den totala klädhandeln utgör
JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.
Antalet butiker uppgick per den 31 december 2005 till 264. JC äger 92 butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare.