JC Jeans Company

JC:s försäljning till konsument i september

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 15:25 CEST

JC redovisar för september 2005 en total försäljning till konsument om 209,9 Mkr (206,9)* i egna butiker och franchisebutiker – en ökning med 1,4 procent. I Sverige minskade försäljningen med 1 procent jämfört med föregående år.

* Exklusive den avvecklade tyska verksamheten.

JC:S FÖRSÄLJNING TILL KONSUMENT
JC:s försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker och omfattar samtliga koncept; JC 6–25 år och Brothers/Sisters. Uppgifter om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 79 procent under år 2004.


JC-KONCERNENS INTÄKTER
JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgifter om intäkter lämnas kvartalsvis.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-17 23 75